Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 18/2003Usnesení NS ze dne 17.02.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:30.CDO.18.2003.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 18/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci L. H., narozeného 19. října 1958, zastoupeného opatrovnicí R. K., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Liberci, o způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 8 Nc 1424/2002, o dovolání Ladislava Hrona proti usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 11. listopadu 2002, č.j. 8 Nc 1424/2002-17, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. L. H. nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

III.Česká republika nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 11.11.2002, č. j. 8 Nc 1424/2002-17, rozhodl, k námitkám L. H., že „znalec MUDr. J. T. ml., není vyloučen z vypracování písemného posudku a výslechu ve věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn.

8 Nc 1424/2002“.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu ČR dne 18.11.2002 (datovaným dne 14.11.2002) a označeným jako „dovolání ve smyslu ust. § 240 odst. 1, věty první o.s.ř.“, se L. H. domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Okresního soudu v Liberci.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění účinném od 1.1.2001 (dále jen „o.s.ř.“) lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 11.11.2002, č. j. 8 Nc 1424/2002-17, není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již

z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 10a o.s.ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání L. H. proti shora označenému usnesení Okresního soudu v Liberci podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 1 písm a) a § 191 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2003

JUDr. Karel Podolka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru