Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1772/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1772.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 4 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1772/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. L. M., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 178 111 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 358/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2016, č. j. 11 Co 265/2016-99, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 10. 2016, č. j. 11 Co 265/2016-99, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. 3. 2016, č. j. 42 C 358/2013-83, jímž byla zamítnuta žaloba, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku 178 111 Kč s úrokem z prodlení jdoucím z této částky od 1. 9. 2013 do zaplacení (výrok I. rozsudku soudu prvního stupně), a uložena žalobci povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 300 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok II. rozsudku soudu prvního stupně), a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce v poslední den lhůty (tj. 23. 1. 2017) dovolání prostřednictvím elektronického podání odeslaného z emailové schránky žalobce, které doplnil podáním shodného znění, jež bylo dáno k poštovní přepravě dne 25. 1. 2017. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 1. 2017, č. j. 42 C 358/2013-116, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil dle § 241 odst. 1) občanského soudního řádu zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce byl současně poučen, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 2. 2. 2017.

Dne 23. 2. 2017 bylo soudu prvního stupně doručeno dovolání žalobce ve věci, jež bylo odesláno z datové schránky advokátky Mgr. Lucie Brusové, se sídlem v Ostravě, Masná 8, a plná moc žalobce pro uvedenou advokátku datovaná ke dni 3. 2. 2017.

Z výše uvedeného vyplývá, že plná moc žalobce udělená právní zástupkyni pro zastupování v dovolacím řízení a rovněž právním zástupcem sepsané dovolání byly podány až po uplynutí soudem stanovené lhůty. Z tohoto důvodu nemohl dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. k dovolání sepsanému právní zástupkyní žalobce přihlédnout. Včasné dovolání podané žalobcem nebylo sepsáno advokátem, a tudíž nebyla splněna podmínka podle § 241 odst. 4 o. s. ř.

Dovolací soud z výše uvedených důvodů řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru