Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1769/2017Usnesení NS ze dne 29.05.2019

HeslaOdpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1769.2017.2
Dotčené předpisy

§ 20 předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1769/2017-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobce B. K., nar. XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Těmínem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 559/28, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 190 500 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 66/2015, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2016, č. j. 19 Co 338/2016-73, takto:

Věc se postupuje velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

Odůvodnění:

V dovolacím řízení v této věci má být posouzena otázka výkladu skončení běhu promlčecí lhůty podle § 32 odst. 3 věty první zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu, v případě nemajetkové újmy způsobené trestním stíháním, které neskončilo odsouzením. Procesní senát dospěl k jinému závěru, než k jakému dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1687/2013, na nějž odvolací soud výslovně odkazuje, a podle kterého promlčecí doba podle § 32 odst. 3 věty první zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu, začíná v uvedeném případě plynout až dnem následujícím po dni právní moci zprošťujícího rozsudku.

Konkurující závěr je založen na znění § 32 odst. 1 věta druhá zákona č. 82/1998 Sb., které pojí počátek běhu promlčecí doby v daném případě výslovně s právní mocí rozhodnutí, kterým bylo zrušeno nebo změněno pro nezákonnost rozhodnutí, od nějž žalobce odvíjí svůj nárok. V tomto konkrétním případě od právní moci rozhodnutí o zproštění obžaloby. Tento závěr je podporován judikaturou Nejvyššího soudu v rozsudcích ze dne 27. 12. 2012, sp. zn. 30 Cdo 962/2012, a ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1291/2017.

Vzhledem k uvedenému rozhodl procesní senát jednomyslně o postoupení věci (dle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů), k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 5. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru