Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1676/2019Usnesení NS ze dne 28.05.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1676.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1676/2019-43

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 469 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 223/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2018, č. j. 30 Co 114/2018-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 jako soudu prvního stupně ze dne 1. 3. 2018,

č. j. 11 C 223/2017-9, kterým soud prvního stupně odmítl žalobu žalobce, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů a rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona

č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 3 věty třetí o. s. ř. nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

Podle § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 241b odst. 3 věty třetí, ačkoliv se nezdařilo odstranit nedostatek podmínky uvedené v § 241, rozhodne o zastavení dovolacího řízení pro nesplnění této podmínky dovolací soud.

Žalobce coby dovolatel není pro dovolací řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdil ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 9. 2018, č. j. 11 C 223/2017-25, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 15. 11. 2018, č. j. 30 Co 385/2018-32.

K následné výzvě Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. 11. 2018, č. j. 11 C 223/2017-34, aby si žalobce pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta, spojené s poučením o následcích nesplnění této výzvy, žalobce toliko znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této obsahově zcela shodné žádosti již netřeba rozhodovat (§ 2, 6 a 41a odst. 3 o. s. ř.).

Dovolací soud tak uzavírá, že pro nedostatek povinného zastoupení nejsou splněny podmínky pro pokračování v dovolacím řízení, a proto řízení o dovolání žalobce zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2019

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru