Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1674/2015Usnesení NS ze dne 22.04.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1674.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1674/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci E. V., omezené ve svéprávnosti, o ustanovení opatrovníka, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. P 183/2014, o dovolání ustanoveného opatrovníka Hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2014, č.j. 12 Co 82/2014-121, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. dubna 2014, č.j. 12 Co 82/2014-121, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 26. listopadu 2013, č.j. Nc 497/2012-101, kterým byl E. V. ustanoven opatrovník Hlavní město Praha a byla vymezena práva a povinnosti jmenovaného opatrovníka.

Proti usnesení odvolacího soudu podal ustanovený opatrovník dovolání dne 30. června 2014, které však podáním ze dne 18. února 2015 vzal zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru