Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1668/2018Usnesení NS ze dne 29.10.2019zastoupení; podmínky řízení

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1668.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1668/2018-69

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Michaelem Nippertem v právní věci žalobce A. Z., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalovanému A. G., řediteli Katastrálního pracoviště XY, o zneužití pravomoci veřejného činitele, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 6 C 150/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 10. 2017, č. j. 17 Co 110/2017-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesení Okresního soudu v Prostějově jako soudu prvního stupně ze dne 4. 4. 2017, č. j. 17 C 150/2016-48, kterým bylo odmítnuto žalobcovo podání, a dále rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Usnesením ze dne 22. 2. 2018, č. j. 6 C 150/2016-66, řádně doručeným žalobci, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě patnácti dnů.

Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. IV bod 1 zákona č. 307/2018 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 10. 2019

Mgr. Michael Nippert

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru