Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1650/2017Usnesení NS ze dne 28.05.2019

HeslaOdpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1650.2017.1
Dotčené předpisy

§ 20 předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

5

30 Cdo 1650/2017-247

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobců a) I. V., nar. XY, bytem v XY, b) J. V., nar. XY, bytem v XY, a c) L. K., nar. XY, bytem v XY, jako procesních nástupců žalobce J. V., nar. XY, zemř. 15. 5. 2017, naposledy bytem v XY, všech zastoupených Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 630/57, proti žalované České republice – Národnímu bezpečnostnímu úřadu, se sídlem v Praze 5, Na Popelce 2/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 48 C 148/2013, o dovolání původního žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2016, č. j. 14 Co 440/2016-151, takto:

Věc se postupuje velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

Odůvodnění:

V dovolacím řízení v této věci má být posouzena otázka výkladu § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu, ve vztahu k pojmu nezákonné rozhodnutí v situaci, kdy mělo být takové rozhodnutí vydáno v řízení, které po jeho zrušení stále pokračuje. Procesní senát dospěl k jinému závěru, než k jakému dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 25. 5. 2004, sp. zn. 25 Cdo 593/2003, na nějž dovolatelé výslovně odkazují, a podle kterého za nezákonné ve smyslu § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu, nelze považovat takové rozhodnutí orgánu státu, které sice bylo pro nezákonnost zrušeno, avšak orgán státu po jeho zrušení v zahájeném řízení pokračuje.

Konkurující závěr je založen na znění § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., které nevyžaduje pro založení odpovědnosti státu splnění jiné podmínky, než zrušení nebo změnu pravomocného nebo předběžně vykonatelného rozhodnutí pro nezákonnost, jak ostatně potvrdila judikatura NS v řadě dalších rozhodnutí (např. v rozsudku ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4379/2007, ze dne 8. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 1110/2010, ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. 30 Cdo 443/2013, ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 30 Cdo 190/2013, ze dne 17. 7. 2018, sp. zn. 30 Cdo 617/2017, ze dne 10. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 200/2014, ze dne 22. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 338/2014, ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 30 Cdo 2245/2016).

Vzhledem k uvedenému rozhodl procesní senát jednomyslně o postoupení věci (dle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů), k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru