Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1626/2015Usnesení NS ze dne 24.06.2015

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1626.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1626/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci žalobce J. K., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 143.094,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 309/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2013, č. j. 55 Co 398/2013 - 159, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem k odvolání žalobce potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 143 094,30 Kč a kterým bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž splnil podmínku zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Současně žalobce podal „žádost o ustanovení advokáta k bezplatnému zastupování pro podání dovolání“.

Usnesením ze dne 5. 3. 2014, č. j. 18 C 309/2010-175, soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na bezplatné ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením odvolacího soudu ze dne 4. 6. 2014, č. j. 55 Co 211/2014-186, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno a po doručení žalobci nabylo dne 19. 6. 2014 právní moci.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 8. 2014, č. j. 18 C 309/2010-187, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2013, č. j. 55 Co 398/2013-159. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 13. 8. 2014. K námitkám podaným proti rozhodnutí asistentky soudkyně bylo potvrzeno usnesením soudu prvního stupně (soudce) ze dne 3. 2. 2015, č. j. 18 C 309/2010 - 194, které po doručení žalobci nabylo právní moci dne 11. 2. 2015.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1628/2015, bylo zastaveno dovolací řízení proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2014, č. j. 55 Co 211/2014-186, neboť dovolací soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit odvolateli (žalobci) advokáta pro řízení o dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen, nebo že by sám měl právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Zamítavé rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení bylo odvolacím soudem potvrzeno, přičemž Nejvyšší soud již rozhodl o zastavení řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, takže již nelze očekávat jeho změnu. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru