Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1606/2015Usnesení NS ze dne 16.09.2015

HeslaOchrana osobnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1606.2015.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 1,2 a 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1606/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce I. R., zemřelého dne 29. června 2015, proti žalovaným 1) Bc. R. P., vychovateli-terapeutovi Věznice Valdice, Valdice, nám. Míru 55 a 2) Bc. J. E., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 192/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. července 2014, č. j. 1 Co 139/2014-103, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaní nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 29. července 2014, č. j. 1 Co 139/2014-103, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. února 2014, č. j. 16 C 192/2007-85, ve výrocích I. a II. a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání dne 5. listopadu 2015. Přípisem ze dne 24. července 2015 však zástupce dovolatele sdělil soudu, že I. R. dne 29. června 2015 zemřel.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Z výpisu z technologického centra Ministerstva vnitra ČR ze dne 26. srpna 2015 má dovolací soud za zjištěno, že I. R. zemřel výše zmíněného dne v K.

S ohledem na charakter daného řízení není v něm možné pokračovat (§ 107 odst. 1 a 2 o.s.ř.). Dovolací řízení proto bylo zastaveno ve smyslu ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru