Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1579/2013Usnesení NS ze dne 13.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1579.2013.1
Dotčené předpisy

§ 13 odst. 2 obč. zák.

§ § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1579/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy, ve věci žalobce F. N., zastoupeného JUDr. René Kryštofem, advokátem se sídlem v Brně, Luční č. 48, proti žalované obchodní společnosti Autodoprava Matějka, s.r.o., se sídlem v Moutnicích č. 98, zastoupené Mgr. Michalem Dobešem, advokátem se sídlem v Brně, Křenová č. 71, o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkové újmy ve výši 3.150.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. 24 C 68/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. července 2012, č.j. 1 Co 108/2012-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 23. února 2012, č.j. 24 C 68/2011-33, zamítl žalobu, aby žalovaná zaplatila žalobci náhradu nemajetkové újmy podle § 13 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „obč.zák.“) částku 3.150.000,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 19. července 2012, č.j. 1 Co 108/2012-54, rozsudek soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) potvrdil, přičemž rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Toto rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dne 22. října 2012 dovoláním, které vzal podáním ze dne 20. května 2013, založeným na č.l. 67 spisu, zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2012.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

S ohledem na uvedený procesní úkon žalobce, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud proto dovolací řízení v označené věci zastavil (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.6. 2009, sp.zn. 26 Cdo 1315/2009, resp. usnesení téhož soudu ze dne 22. ledna 2009, sp.zn. 26 Cdo 900/2008).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. za situace, kdy žalobce z procesního hlediska sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. června 2013

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru