Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1540/2013Usnesení NS ze dne 20.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1540.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1540/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci H. F., zastoupené opatrovníkem Městem Sokolov, jako opatrovníkem, pro řízení zastoupené ustanoveným opatrovníkem JUDr. Janem Kollárem, advokátem se sídlem v Sokolově, Obce Ležáky 972/1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, o vrácení způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 14 P 227/2003, o dovolání Heleny Fraňkové proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. února 2013, č.j. 18 Co 50/2013-710, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Sokolově rozsudkem ze dne 6. prosince 2012, č.j. 14 P 227/2003-682, výrokem I. zamítl návrh H. F. na vrácení způsobilosti k právním úkonům, výroky II., III. a IV, rozhodl o náhradě nákladů řízení a náhradě nákladů řízení placených státem.

K odvolání H. F. Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 20. února 2013, č.j. 18 Co 50/2013-710, rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výrocích I., II. a IV. tak, že H. F. vrátil způsobilost k právním úkonům, a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů a o náhradě nákladů řízení placených státem.

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni podala H. F. dne 15. dubna 2013 dovolání, které však podáním ze dne 6. května 2013 vzala zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2013.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelky, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. června 2013

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru