Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1506/2020Usnesení NS ze dne 09.06.2020

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1506.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1506/2020-44

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, a žalovanému Ústavnímu soudu České republiky, se sídlem Brno, Joštova 625/8, o náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy, vedené v řízení u Okresního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 427/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2019, č. j. 30 Co 65/2019-11, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu prvního stupně dne 31. 10. 2018 domáhá na žalovaných náhrady škody, zadostiučinění, náhrady za vzniklou zdravotní a psychickou újmu a zaplacení částky 1 901 110 Kč. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 6. 11. 2018, č. j. 26 C 427/2018-3, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 10 svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému. Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu pak bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 21. 3. 2019, č. j. 26 C 427/2018-15, byl žalobce vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Žalobce ve stanovené lhůtě k odstranění nedostatku povinného zastoupení podal návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Dne 18. 4. 2019 bylo vydáno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 26 C 427/2018-22, kterým byl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnut. Proti tomuto podal žalobce odvolání s tím, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2019, č. j. 30 Co 164/2019-31, bylo usnesení soudu I. stupně zrušeno a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dne 2. 10. 2019 bylo vydáno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, č. j. 37 C 149/2019-33, kterým byl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnut. Proti tomuto podal žalobce odvolání s tím, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2020, č. j. 91 Co 30/2020-41, bylo usnesení soudu I. stupně potvrzeno. Žalobce nedostatek podmínky povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ve lhůtě stanovené dle § 241b odst. 3 o. s. ř. věta první, neodstranil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru