Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 150/2017Usnesení NS ze dne 08.03.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.150.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 150/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci posuzovaného Ing. O. T., t.č. Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, zastoupeného opatrovníkem Statutárním městem Brnem, o omezení svéprávnosti a o opatrovnictví člověka, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 25 P 76/2007, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. září 2016, č. j. 49 Co 167/2015-172, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 18. března 2015, č.j. 25 P 76/2007-105, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 17. března 2016, č.j. 25 P 76/2007-123, výrokem I. omezil posuzovaného ve svéprávnosti, výrokem II. určil rozsah práv a povinností opatrovníka, výrokem III. a IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení státu a náhradě nákladů řízení účastníků.

K odvolání posuzovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 14. září 2016, č. j. 49 Co 167/2015-172, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve znění doplňujícího rozsudku ve výroku I. a II. a výroky III. a IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení státu a nákladů řízení mezi účastníky před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 18. listopadu 2016 dovolání, které však podáním ze dne 16. ledna 2017 vzal v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru