Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 15/2003Usnesení NS ze dne 20.02.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:30.CDO.15.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 15/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně V. Š., proti žalovanému J. Š., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 11 C 200/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. května 2002, č. j. 47 Co 448/2001-l42, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kroměříži rozsudkem ze dne 8. prosince 2000, č. j. 11 C 200/99-85, uložil žalovanému platit žalobkyni výživné v částce 1.000,- Kč měsíčně předem vždy do 10. dne v měsíci, počínaje 23. září 1999, dále žalobu zamítl co do částky 1.000,- Kč měsíčně požadovaného výživného, rozhodl o povinnosti úhrady dlužného výživného a rozhodl o náhradě nákladů řízení a o povinnosti zaplatit soudní poplatek za řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 21. května 2002, č. j. 47 Co 448/2001-142, rozsudek soudu prvého stupně změnil tak, že žalobu zamítl v plném rozsahu. Rozhodl též o soudním poplatku a o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Tento rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 14. srpna 2002.

Proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně podala žalobkyně dne 9. října 2002 dovolání (datované dne 8. října téhož roku), v němž vyslovuje nesouhlas s napadeným rozhodnutím odvolacího soudu, požaduje jeho zrušení a následné vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

K podanému dovolání žalobkyně se dne 5. listopadu 2002 písemně vyjádřil žalovaný, který se s napadeným rozhodnutím odvolacího soudu ztotožnil. Navrhl proto zamítnutí tohoto dovolání.

Dovolání žalobkyně je opožděné.

S přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal a rozhodl podle znění občanského soudního řádu účinného do 31. prosince 2000. Důvodem je skutečnost, že sám odvolací soud ve věci napadeným rozsudkem rozhodoval podle dosavadních právních předpisů.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Účastník může podat dovolání do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1 věta prvá o. s. ř.). Zmeškání této lhůty nelze prominout, avšak lhůta je zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Jak již bylo uvedeno, rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 14. srpna 2002. Lhůta k podání dovolání tak končila v pondělí dne 16. září téhož roku (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Jestliže proto žalobkyně dovolání podala teprve dne 9. října 2002, učinila tak výrazně po uplynutí stanovené dovolací lhůty. Za tohoto stavu proto dovolacímu soudu nezbylo, než podané dovolání žalobkyně odmítnout pro opožděnost podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve spojení s § 243b odst. 4 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 ve spojení s § 224 odst. 1, § 150 a § 151 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy dovolací soud má za to, že okolnosti případu odůvodňují postup, kdy žádnému z účastníků není přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru