Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1426/2020Usnesení NS ze dne 12.01.2021

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.1426.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1426/2020-584

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně ALIVIO, s.r.o., identifikační číslo osoby 62503898, se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, zastoupené Mgr. Michalem Pavlasem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 4/3, proti žalovaným 1) M. K., narozenému XY, bytem XY, 2) M. F., narozenému XY, bytem XY, 3) J. K., narozené XY, bytem XY, 4) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, identifikační číslo osoby 00025429, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, identifikační číslo osoby 69797111, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o zaplacení peněžitých částek, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 54/2018, o dovolání žalované 4) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2019, č. j. 7 Co 661/2019-497, takto:

I. Řízení o dovolání žalované 4) se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná 4) podala dne 31. 1. 2020 dovolání směřující proti výroku IV. rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2019, č. j. 7 Co 661/2019-497, v rozsahu povinnosti dovolatelky hradit žalobkyni úroky z prodlení.

Žalovaná 4) následně podáním ze dne 6. 11. 2020 uvedené dovolání vzala zpět, přičemž uvedla, že se žalobkyní uzavřely dohodu o narovnání, která svým obsahem řeší problematiku úroků z prodlení, již žalovaná 4) předestřela v dovolání, a tato problematika mezi ní a žalobkyní není nadále spornou.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví, dovolací soud proto dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., s tím, že dovolací soud vzhledem obsahu dovolání a odůvodnění zpětvzetí dovolání neshledal, že by dovolání bylo podáno či vzato zpět bezdůvodně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 1. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru