Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1346/2019Usnesení NS ze dne 02.07.2019

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1346.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1346/2019-138

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu nemajetkové újmy ve výši 1 400 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 228/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2017, č. j. 17 Co 422/2017-112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 6. 10. 2017, č. j. 31 C 228/2015-106, kterým bylo rozhodnuto, že řízení o návrhu žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů ze dne 2. 6. 2017 se zastavuje (výrok I), dále odmítnuta žaloba ze dne 17. 8. 2015 včetně doplnění ze dne 2. 6. 2017 (výrok II), a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok III).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 1. 12. 2017 (č. l. 114), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 5. 2018, č. j. 31 C 228/2015-125, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Na uvedenou výzvu žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 20. 6. 2018, o níž soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 9. 2018, č. j. 31 C 228/2015-128, rozhodl tak, že se žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznává. K odvolání žalobce odvolací soud usnesením ze dne 11. 12. 2018, č. j. 17 Co 371/2018-134, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Uvedené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 2. 1. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podáním dovolání ze dne 1. 12. 2017 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. 5. 2018, č. j. 31 C 228/2015-125, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 7. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru