Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1315/2017Usnesení NS ze dne 24.05.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1315.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1315/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 5.150.000 Kč a sociálního pojištění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 40/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2016, č. j. 21 Co 403/2016-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 20. září 2016, č. j. 16 C 40/2015-45, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů a nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 17. října 2016, č. j. 21 Co 403/2016-50, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal sám žalobce (dále též „dovolatel“) dovolal (podáním ze dne 10. prosince 2016) a současně znovu požádal, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) dospěl k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit. Nejvyšší soud v usnesení (velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu) ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSCR 9/2015 (všechna zde označená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti přístupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu http:/nsoud.cz) vyložil a odůvodnil právní názor, že směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je na místě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesením odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 21. února 2017 dovolatele vyzval ke splnění podmínky povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. v řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 17. října 2016, č. j. 21 Co 403/2016-50, a poučil jej o procesních následcích. Dovolatel však ve stanovené lhůtě nedoložil, že by si zvolil pro účely dovolání advokáta, ani nepředložil dovolání sepsané takovým advokátem.

Vzhledem k tomu, že skutkové okolnosti, z nichž odvolací soud vycházel při přezkumu odvoláním napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byl zamítnut návrh dovolatele, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, se (vycházeje z obsahu spisu) nijak nezměnily, přičemž dovolatel ani v podaném dovolání netvrdí nové okolnosti, které by mohly vést k úvaze o relevantní změně poměrů na straně dovolatele, dovolací soud dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny předpoklady k tomu, aby byl dovolateli pro toto dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání proti v záhlaví označenému usnesení dovolacího soudu a kdy dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru