Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1299/2017Usnesení NS ze dne 04.04.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.1299.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1357/17
soudce zpravodaj JUDr. Jaroslav Fenyk


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1299/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o 932 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 63 C 89/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2016, č. j. 44 Co 294/2016-23, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 19. 5. 2016, č. j. 63 C 89/2016-14, byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení ve věci. Uvedené usnesení bylo potvrzeno v záhlaví specifikovaným usnesením Krajského soudu v Brně, proti němuž podal žalobce dovolání. Žalobce byl vyzván usnesením Městského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2017, č. j. 63 C 89/2016-26, aby odstranil vady podání ve smyslu § 241a a § 237 o. s. ř.

Ačkoli dovolání nesplňovalo podmínky § 241 o. s. ř. a soud prvního stupně tuto vadu neodstranil podle § 241b odst. 3, dospěl dovolací soud k závěru, že žalobcova práva nebyla ohrožena, jelikož se mu takové poučení dostalo ve stejné procesní situaci v minulosti opakovaně. Je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je dovolacímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil. Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru