Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 129/2018Usnesení NS ze dne 06.03.2018

HeslaPoplatky soudní
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.129.2018.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 129/2018-171

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 1 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 292/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2017, č. j. 54 Co 335/2017-158, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dne 25. 10. 2017 dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2017, č. j. 54 Co 335/2017 – 158. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOP“): „Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.“ Ke dni 30. 9. 2017 bylo zrušeno ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce byl vyzván k úhradě soudního poplatků usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2018, která mu byla doručena dne 9. 2. 2018. Lhůta marně uplynula 25. 2. 2018. K podání, které žalobce doručil soudu první stupně dne 28. 2. 2018, se nepřihlíží.

Dovolací soud řízení o dovolání podatele podle ustanovení § 9 SOP zastavil, neboť podatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. 3. 2018

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru