Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1251/2013Usnesení NS ze dne 15.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1251.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1251/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobce A. S., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 Nc 7/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. listopadu 2012, č.j. 8 Co 1009/2012-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 2. listopadu 2012, č.j. 8 Co 1009/2012-18, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 13.9.2012, č.j. 28 Nc 7/2012-8, kterým soud prvního stupně odmítl neurčitý návrh žalobce ze dne 20.8.2012, jímž se žalobce domáhal „odškodnění na zdraví, za psychickou i duševní újmu“. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Usnesením ze dne 29. 1. 2013, č.j. 28 Nc 7/2012-24, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Poučil jej o možnosti žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Rovněž jej poučil o následcích neodstranění uvedených vad dovolání. Na tuto výzvu žalobce nereagoval.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal postupem podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), musí dovolatel být v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání žalobce prokazující nebyly předloženy. Dovolatel přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o následcích nesplnění této povinnosti poučen. Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje, a protože ke zhojení tohoto nedostatku, i přes řádnou výzvu soudu prvního stupně dosud nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. května 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru