Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1248/2020Usnesení NS ze dne 09.06.2020

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1248.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1248/2020-52

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 9 970 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 212/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2020, č. j. 11 Co 404/2019-44, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 jako soudu prvního stupně dne 24. 5. 2018 domáhá na žalované náhrady škody, zadostiučinění, náhrady za vzniklou zdravotní a nemajetkovou újmu a zaplacení částky 9 970 000 Kč. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 16. 1. 2019, č. j. 15 C 120/2018-19, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 7 svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2, jako soudu místně příslušnému (výrok II.); uvedené usnesení nabylo právní moci dne 23. 7. 2019 a věc byla dále vedena u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 212/2019. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 10. 2019, č. j. 26 C 212/2019-33, bylo řízení zastaveno. Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu pak bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř., ačkoli si je žalobce této povinnosti vědom. Nejvyššímu soudu je z úřední povinnosti známo, že žalobce vede stovky obsahově obdobných řízení u různých soudů, přičemž sudičským způsobem využívá všech řádných i mimořádných opravných prostředků. Skutečností, že v tomto řízení žalobce nebyl vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., proto nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť je žalobce ke splnění této podmínky opakovaně vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru