Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1185/2018Usnesení NS ze dne 04.03.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1185.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1185/2018-157

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců Mgr. Hynka Zoubka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce A. Ž., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Radovanem Hrubým, advokátem se sídlem v Praze, Revoluční 1003/3, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 163/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2017, č. j. 54 Co 206/2017-101, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobce se svou žalobou podanou dne 19. 7. 2012 na žalované domáhá zaplacení částky 8 812,74 € coby přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která mu měla být způsobena nepřiměřenou délkou řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 325/2007. Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 29. 3. 2016, č. j. 23 C 163/2012-49, žalobu zamítl; k odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 12. 2016, č. j. 54 Co 337/2016-79, rozsudek soudu prvního stupně částečně potvrdil a částečně jej zrušil a řízení v odpovídajícím rozsahu zastavil. Žalobce podal dne 14. 3. 2017 proti uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze dovolání a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů k podání dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 21. 3. 2017, č. j. 23 C 163/2012-95, rozhodl, že se žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznává (výrok I) a že se žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítá (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 15. 6. 2017, č. j. 54 Co 206/2017-101, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, jako nepřípustné.

Dovolací soud tak učinil kvůli tomu, že dovolateli byl pro podání dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2016, č. j. 54 Co 337/2016-79, a zastupování v uvedeném dovolacím řízení určen rozhodnutím České advokátní komory advokát Mgr. Radovan Hrubý, jemuž dovolatel pro zastupování v uvedeném dovolacím řízení udělil plnou moc (č. l. 109). Uvedené dovolací řízení je navíc skončeno, neboť o dovolání proti uvedenému rozsudku rozhodl Nejvyšší soud dne 4. 3. 2020, sp. zn. 30 Cdo 1184/2018. V současné době se tak již předmětné dovolací řízení nevede a žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení se stala bezpředmětnou.

O nákladech tohoto dovolacího řízení rozhodne odvolací soud v rámci konečného rozhodnutí ve věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 3. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru