Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1162/2016Usnesení NS ze dne 26.07.2016

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.1162.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1162/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem ve věci žalobce V. M., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 181/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2014, č. j. 53 Co 375/2014-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 15. července 2014, č. j. 23 C 181/2012-57, jímž byla odmítnuta žaloba podaná dne 11. května 2012 (výrok I) a bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž by splnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. února 2015, č. j. 23 C 181/2012-76, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, a byl rovněž poučen o následcích nesplnění výzvy. V reakci na uvedené usnesení žalobce podáním ze dne 11. února 2015 požádal soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. dubna 2015, č. j. 23 C 181/2012-84, byla žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítnuta; usnesení nabylo právní moci dne 14. května 2015. Přes uvedenou skutečnost si žalobce zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nezvolil.

V situaci, kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyššímu soudu nezbylo než řízení o jeho dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2016

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru