Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1119/2013Usnesení NS ze dne 28.05.2013

HeslaOdpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1119.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1119/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobce A. Ž., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, zastoupeného JUDr. Ivou Berkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Na Doubkové 1281/2, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy ve výši 5.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22C 207/2007, o dovolání žalobce proti výroku IV. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2013, č. j. 20Co 38/2013-139, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., pověřeným členem senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolání žalobce z důvodu, že nemá náležitosti vyžadované § 241a odst. 2 o. s. ř., neboť v něm není vymezen důvod dovolání, jak to předpokládá § 241a odst. 3 o. s. ř., a to, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Tyto vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyly dovolatelem odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.). Nesprávná skutková zjištění nejsou důvodem, pro který by bylo možno dovolání podat (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. května 2013

JUDr. Pavel Simon

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru