Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1092/2004Usnesení NS ze dne 19.05.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:30.CDO.1092.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1092/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce M. S., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) nezl. A. V., zastoupené Magistrátem města L., jako opatrovníkem,

2) D. V., zastoupené advokátem, o určení otcovství a výchovy a výživy nezletilé, vedené u Okresního soudu v Liberci, pod sp. zn. 14 C 281/2001, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 10. června 2003, č.j.

36 Co 230/2003-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 10.6.2003, č.j. 36 Co 230/2003-111, Krajský soud v Ústí

nad Labem – pobočka v Liberci, k odvolání druhé žalované, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 17.10.2002, č.j. 14 C 281/2001-76, kterým bylo určeno, že žalobce je otcem první žalované, dcery druhé žalované.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala druhá žalovaná dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 27.4.2004 (datovaným dne 26.4.2004) vzala druhá žalovaná své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném

od 1.1.2001 (dále též jen „o.s.ř.“) [srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona

č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2004

JUDr. Roman Fiala, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru