Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1070/2019Usnesení NS ze dne 13.06.2019

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1070.2019.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1070/2019-88

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce B. V., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o 1 000 000 Kč a 1 000 Kč za každý započatý den trvání insolvenčního řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 29 C 109/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2018, č. j. 39 Co 340/2018-75, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 10. 2018, č. j. 29 C 109/2015-67, žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I), ani neustanovil žalobci zástupce z řad advokátů (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 17. 12. 2018, č. j. 39 Co 340/2018-75, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil pouze s tou změnou, že „jde o rozhodnutí pro dovolací řízení proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 12. 2017, č. j. 39 Co 537/2018-56“.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dne 7. 1. 2019 včasným dovoláním (na č. l. 77; datovaným dnem 31. 12. 2018), aniž by zaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 30. 4. 2019, č. j. 30 Cdo 1070/2019-88, které bylo žalobci řádně doručeno dne 17. 5. 2019, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání dne 7. 1. 2019 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, č. j. 30 Cdo 1070/2019-88, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 6. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru