Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 106/2005Usnesení NS ze dne 28.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.106.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 106/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce B. G., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. M., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. 24 C 32/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. července 2004, č.j.

1 Co 98/2003-143, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 21. července 2004, č.j.

1 Co 98/2003-143, podle ustanovení § 220 občanského soudního řádu (dále jen \"o.s.ř.\") změnil výrok I. a) rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2003, č.j.

24 C 32/2002-114 tak, že zamítl návrh, aby žalovanému bylo uloženo omluvit se

za obsah odporu proti platebnímu rozkazu č.j. (správně sp.zn.) Ro 426/99, vydaného Okresním soudem v Bruntále dne 11. března 1999 a podání adresovaného 26. června 2001 témuž soudu, označeného jako odvolání proti rozsudku tohoto soudu ze dne

26. dubna 2001. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 20. srpna 2004, přičemž zástupci žalobce byl doručen dne 18. srpna téhož roku.

Uvedený rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dne 18. října 2004 podáním označeným jako dovolání proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu. V tomto podání žalobce pouze uvedl, že napadeným rozsudkem byl změněn rozsudek soudu prvního stupně tak, že žaloba byla zcela zamítnuta a že \"rozsudek nyní napadá dovoláním, které odůvodní ve lhůtě 5 dnů.\". Poté dovolatel podáním ze dne 26. října 2004, podaným téhož dne k poštovní přepravě své původní podání doplnil o náležitosti požadované ustanovením § 241a o.s.ř.

K uvedenému dovolání se žalovaný nevyjádřil.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.). Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen

po dobu trvání lhůty k dovolání (§ 241b odst. 3 věta první o.s.ř.).

V souzeném případě žalobce podal prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů dovolání proti uvedeném rozsudku odvolacího soudu v poslední den dovolací lhůty, t.j. dne 18. října 2004 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Toto podání však zcela postrádalo uvedení jakýchkoliv dovolacích důvodů, o něž bylo doplněno teprve dne 26. října 2004 - tedy až po uplynutí lhůty k dovolání. Dovolacímu soudu proto nezbylo, než podané dovolání žalobce odmítnout podle § 243c odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když dovolání v této věci bylo odmítnuto, avšak žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru