Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1039/2013Usnesení NS ze dne 25.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1039.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1039/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy ve věci Ing. J. V., zastoupeného opatrovníkem Městem Trutnovem, o „odstranění přímého a nepřímého poškození na zdraví“, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 Nc 80/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. června 2011, č.j. 1 Co 351/2010-54, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 12. února 2009, č. j. 1 Nc 80/2003-48, odmítl jako opožděně podané odvolání žalobce proti usnesení ze dne 9. července 2004, č.j. 1 Nc 80/2003-25, kterým byl žalobci ustanoven zástupcem pro řízení advokát JUDr. L. Č. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. června 2011, č.j. 1 Co 351/2010-54, usnesení soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Toto rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dne 22. srpna 2011 dovoláním, které vzal jeho opatrovník podáním ze dne 22. ledna 2013, založeným na č.l. 130 spisu, zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na uvedený procesní úkon opatrovníka, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, řízení zastavil (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.6. 2009, sp.zn. 26 Cdo 1315/2009, resp. usnesení téhož soudu ze dne 22. ledna 2009, sp.zn. 26 Cdo 900/2008).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. dubna 2013

JUDr. Pavlík Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru