Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 103/2001Usnesení NS ze dne 24.01.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.103.2001.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 103/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Julie Muránské a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému V. K., o výživné manželky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 11 C 183/92, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. října 1996, č.j. 12 Co 368/96-62, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. října 1996, č.j. 12 Co 368/96-62, potvrdil ve věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 26.10.1995, č.j. 11 C 183/92-42, kterým zmíněný soud prvního stupně rozhodl o povinnosti žalovaného přispívat na výživu žalobkyně výživným v době od 21.4.1992 do 30.11.1994 a rozhodl o nákladech řízení.

Uvedený rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný (dále jen dovolatel) dovoláním, které vzal zpět písemným podáním ze dne 5. ledna 1997.

Při posuzování tohoto dovolání, které bylo postoupeno Nejvyššímu soudu dne 16.1.2001, vycházel dovolací soud z ustanovení části 12, hlavy prvé, bodu 17 zák.č.30/2000 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zák.č. 99/1963 Sb.), podle kterého dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným před účinností tohoto zákona nebo po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.

Na základě procesního úkonu dovolatele - zpětvzetí dovolání, dovolací soud řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř., podle kterého, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, za použití ustanovení § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. , protože dovolací řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2001

JUDr. František Duchoň, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru