Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tz 63/2016Usnesení NS ze dne 23.11.2016

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:3.TZ.63.2016.1
Dotčené předpisy

§ 266 odst. 6 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tz 63/2016-9

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 23. 11. 2016 v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného P. Č., proti rozsudku bývalého Nižšího vojenského soudu v Plzni ze dne 14. 1. 1953, č. j. Vt 43/52-62, podle § 266 odst. 6 trestního řádu, takto::

Zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona se bere na vědomí.

Odůvodnění:

Ministr spravedlnosti podal podle § 266 odst. 1 tr. ř. k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného P. Č., proti rozsudku bývalého Nižšího vojenského soudu v Plzni ze dne 14. 1. 1953, č. j. Vt 43/52-62, kterým byl obviněný uznán vinným ze spáchání trestného činu vyhýbání se služební povinnosti podle § 270 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/1950 Sb., a byl mu uložen trest odnětí svobody na 26 (dvacet šest) měsíců. Současně byla předmětným rozsudkem vyslovena ztráta čestných práv občanských na 3 (tři) roky. Soud rovněž rozhodl o povinnosti obviněného nahradit náklady trestního řízení.

Dne 19. 10. 2016 bylo Nejvyššímu soudu prostřednictvím datové schránky doručeno podání, jímž ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 6 tr. ř. vzal zpět stížnost pro porušení zákona ze dne 29. 9. 2016, sp. zn. MSP-242/2015-OD-SPZ, kterou podal ve prospěch obviněného.

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. ministr spravedlnosti může vzít zpět stížnost pro porušení zákona, kterou podal, a to až do doby, než se soud rozhodující o stížnosti pro porušení zákona odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetí stížnosti vezme usnesením na vědomí předseda senátu tohoto soudu.

Vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti vzal podanou stížnost pro porušení zákona zpět dříve, než o ní mohl Nejvyšší soud rozhodnout, předseda senátu rozhodl tak, že vzal zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 11. 2016

JUDr. Petr Šabata

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru