Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tz 279/2001Rozsudek NS ze dne 11.12.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.TZ.279.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Tz 279/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu dne 11. prosince 2001 v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného J. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. 8 To 42/01, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 31/2000, takto:

Podle § 266 odst. 6 věta druhá tr. ř. se zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona bere na vědomí.

Odůvodnění:

Ministr spravedlnosti České republiky podal podle § 266 odst. 1 tr. ř. pod sp. zn. 1354/2001-OOD-SPZ u Nejvyššího soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud) v neprospěch obviněného J. R. stížnost pro porušení zákona proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2001, sp. zn. 8 To 42/01, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 31/2000. Tato stížnost pro porušení zákona byla podána dne 19. 10. 2001 a u Nejvyššího soudu je vedena pod sp. zn. 3 Tz 279/2001. Podle rozvrhu práce byla k projednání a rozhodnutí přidělena senátu vedenému předsedou senátu JUDr. Eduardem Teschlerem.

Ještě dříve, než bylo o tomto mimořádném opravném prostředku rozhodováno Nejvyšším soudem (tj. před nařízením veřejného či neveřejného zasedání příslušného senátu), jej ministr spravedlnosti vzal zpět svým přípisem doručeným Nejvyššímu soudu dne 7. 12. 2001.

Z ustanovení § 266 odst. 6 tr. ř. vyplývá, že ministr spravedlnosti může vzít zpět stížnost pro porušení zákona, kterou podal, a to až do doby, než se soud rozhodující o stížnosti pro porušení zákona odebere k závěrečné poradě, přičemž zpětvzetí stížnosti vezme usnesením na vědomí předseda senátu tohoto soudu.

Předseda senátuNejvyššího soudu proto ve věci rozhodl podle § 266 odst. 6 věta druhá tr. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 11. prosince 2001

Předseda senátu:JUDr. Eduard Teschler

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru