Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tz 103/2012Usnesení NS ze dne 01.02.2013

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:3.TZ.103.2012.1
Dotčené předpisy

§ 266 odst. 6 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tz 103/2012-11

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 1. února 2013 v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. K., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 12 To 231/2012, ve věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 Nt 1079/2012, podle § 266 odst. 6 tr. ř. takto:

Zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona se bere na vědomí.

Odůvodnění:

Ministr spravedlnosti podal podle § 266 odst. 1 tr. ř. k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného M. K. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 12 To 231/2012, kterým byla zamítnuta stížnost obviněného proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. 17 Nt 1079/2012, jímž bylo rozhodnuto podle § 57 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku o přeřazení obviněného pro výkon zbytku trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.

Dne 31. 1. 2013 bylo Nejvyššímu soudu doručeno písemné podání, jímž ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 6 tr. ř. vzal zpět stížnost pro porušení zákona ze dne 5. 12. 2012, č. j. 767/2012-OD-SPZ, kterou podal ve prospěch obviněného.

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. ministr spravedlnosti může vzít zpět stížnost pro porušení zákona, kterou podal, a to až do doby, než se soud rozhodující o stížnosti pro porušení zákona odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetí stížnosti vezme usnesením na vědomí předseda senátu tohoto soudu.

Vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti vzal podanou stížnost pro porušení zákona zpět dříve, než o ní mohl Nejvyšší soud rozhodnout, předseda senátu rozhodl tak, že vzal zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2013

Předseda senátu

JUDr. Petr Šabata

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru