Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 560/2014Usnesení NS ze dne 21.05.2014

HeslaDokazování
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:3.TDO.560.2014.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 2 odst. 5 tr. ř.

§ 2 odst. 6 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 560/2014-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. května 2014 o dovolání, které podal obviněný J. T. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 13 To 497/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 2 T 177/2011, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu se dovolání obviněného J. T. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 15. 3. 2013, sp. zn. 2 T 177/2011, byl obviněný J. T. na skutkovém základě, že

1) J. T. a L. K. společně v přesně nezjištěné době od 24. 12. 2010 do 10.00 hodin dne 16. 1. 2011 v areálu velkokapacitního kravína v obci D., okr. P., vnikli nezjištěným způsobem do budovy seníku, kde přistoupili k mostovému jeřábu, u něhož odstřihli a odcizili 100 m čtyřžilového měděného kabelu 4x10 v hodnotě 16.892,- Kč, který následně odvezli a zpeněžili ve sběrně druhotných surovin, a následně přestřihli a tím poškodili elektrické kabelové rozvody u rozvodné skříně mostového jeřábu seníku, čímž poškozenému družstvu AGRODRUŽSTVO K., se sídlem K. způsobili škodu odcizením ve výši 16.892,- Kč a škodu poškozením ve výši 55.173,- Kč,

2) J. T. sám v době od 15.30 hodin dne 21. 1. 2011 do 15.00 hodin dne 28. 1. 2011 z garáže v objektu bývalého kravína v obci B., okr. P., po nenásilném vniknutí do prostor garáže majitele V. Č., která byla neuzamčená a jejíž vrata byla zajištěná proti otevření pouze zapřenými dřevěnými trámy, odcizil 2 ks plynových kotlů zn. Viadrus o výkonu 49 W a hmotnosti 300 kg, které následně odvezl a zpeněžil ve sběrně druhotných surovin, čímž poškozenému V. Č., způsobil škodu odcizením ve výši 1.200,- Kč,

3) J. T. a L. K. společně s O. S., samostatně projednávaným, v době od 16.00 hodin dne 20. 1. 2011 do 13.00 hodin dne 3. 2. 2011 na hřbitově v obci Ch., okr. P., vylezli na střechu jedné z hrobek, odkud odcizili střešní krytinu – TOMBAK z plochy 5,7 x 2,9 m (odpovídá 120 kusům šablon střešní krytiny) v hodnotě 10.409,- Kč, tuto následně odvezli a zpeněžili ve sběrně druhotných surovin, čímž poškozenému Městysu Ch., Ch. , P., způsobili škodu v celkové výši 24.409,- Kč,

4) J. T. a L. K. dne 8. 2. 2011 kolem 23.15 hodin v katastru obce B., okres P., v úmyslu odcizit měděné vinutí z transformátoru umístěného na sloupu vysokého napětí distribuční trafostanice, nejprve odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.085,-Kč, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru, dále z bezpečnostních důvodů na cca 2 hodiny trafostanici opustili a poté, co se k ní vrátili, již byli přítomni zaměstnanci společnosti Č. D., a.s., proto od odcizení měděného vinutí upustili, čímž jednak způsobili přerušení dodávky elektrické energie do čerpadla vrtu zásobujícího vodárnu v obci M., okr. P., a jednak společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 3.445,- Kč,

5) J. T. a L. K. v době od 5. 2. 2011 do 15.30 hodin dne 10. 2. 2011 v katastru obce B., okres P., u nefunkčního transformátoru (typu TM-100/35.74Y1 o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA) umístěného na stožárové distribuční trafostanici s označením PA 0302 odšroubovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o hmotnosti 150 kg, které obviněný J. T. odvezl a zpeněžil ve sběrně druhotných surovin, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 122.609,- Kč,

6) J. T. a L. K. dne 16. 2. 2011 kolem 00.30 hodin v katastru obce B., okres P., v úmyslu odcizit měděné vinutí z transformátoru nezjištěného výr. čísla a typu umístěného na sloupu vysokého napětí distribuční trafostanice, nejprve odstranili visací zámek přesně nezjištěné značky v hodnotě 1.085,- Kč, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru, dále u skříně samotné trafostanice odstranili 2 ks zámků v hodnotě 2.170,- Kč a následně z bezpečnostních důvodů na cca 1 hodinu trafostanici opustili a poté, co se k ní vrátili, již byli přítomni zaměstnanci společnosti Č. D., a.s., proto od odcizení měděného vinutí upustili, čímž jednak způsobili přerušení dodávky elektrické energie do čerpadla vrtu zásobujícího vodárnu v obci M., okr. P., a jednak společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 5.615,- Kč,

7) J. T. a L. K. v době od 06.30 hodin dne 13. 2. 2011 do 15.50 hodin dne 20. 2. 2011 v katastru obce Š., okres P., nejprve odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u dvířek úsekového odpojovače distribuční trafostanice, která dále poškodili tím, že urazili železné oko určené pro zavěšení zámku, když účelem zámku a dvířek úsekového spínače bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru typu (typu Czepeli o napětí 35/0,4 KV Csepeli a výkonu 250 kVA), umístěnému na distribuční trafostanici s označením, který však v tu dobu byl již nefunkční, u transformátoru odšroubovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o hmotnosti 135 kg, které odvezli a zpeněžili, čímž přesně nezjištěnému poškozenému způsobili škodu v celkové výši 170.449,- Kč,

8) J. T. a L. K. v době od 14.00 hodin dne 22. 2. 2011 do 14.00 hodin dne 24. 2. 2011 poblíž písníku v katastru obce P., okres H. K., nejprve odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč z úsekového odpojovače umístěného na sloupu vedení vysokého napětí, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru (typu TM 160/35 o napětí 35/0,4 kV a výkonu 160 kVA) umístěnému na distribuční trafostanici číslo „P. P.– Ch.“, odstraněním kabelů a měděných součástí poškodili rozvaděč trafostanice, u samotného transformátoru odšroubovali výpusti oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o hmotnosti 210 kg, které odvezli a zpeněžili, v důsledku čehož trafostanici učinili neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 196.629,- Kč,

9) J. T. a L. K. v době od 15.00 hodin dne 25. 2. 2011 do 01.23 hodin dne 26. 2. 2011 v katastru obce L. p. H.– H. D., okres N., poblíž bývalého zemědělského statku nejprve odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč z úsekového odpojovače umístěného na sloupu vedení vysokého napětí, následně vypnuli přívod elektrické energie tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru (nezjištěného typu o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA) umístěnému na distribuční trafostanici „H. D.“, odstraněním kabelů a měděných součástí poškodili dva rozvaděče NN (nízkého napětí) a jeden rozvaděč měření, u nichž také vypáčili dvířka, vylezli k transformátoru, u něhož odšroubovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o hmotnosti 200 kg, které odvezli a zpeněžili, v důsledku čehož trafostanici „H. D.“, která sloužila k vytápění a zásobování skladu chemikálií Zemědělského družstva D. elektrickou energií, učinili neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 299.289,- Kč a Zemědělskému družstvu D., se sídlem D. u J., škodu poškozením ve výši 54.520,- Kč,

10) J. T. a L. K. v době od 01.00 hodin do 07.15 hodin dne 15. 3. 2011 v katastru obce T., okres H. K., nejprve odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč z úsekového odpojovače umístěného na jednom ze sloupů vedení vysokého napětí, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru (typu TM-10/35 o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA) umístěnému na distribuční trafostanici „Č. s.“, vylezli k transformátoru, u něhož odšroubovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o přesně nezjištěné hmotnosti, které odvezli a zpeněžili, a dále nezjištěným předmětem strhli petlici se zámkem na pojistkové skříni, ze které je napojena vedle stojící vodní čerpací stanice, vypnuli zde pojistky a poté odstranili nezjištěným předmětem visací zámek nezjištěné značky v hodnotě 200,- Kč, kterým byly uzamčeny dveře do zděné budovy vodní čerpací stanice, do které vnikli, avšak nic z ní neodcizili, v důsledku čehož distribuční trafostanici, která sloužila k napájení čerpací stanice pitné vody zásobující kravín v obci O. elektrickou energií, učinili neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu ve výši 1.089,- Kč a Agrodružstvu L. p. L., se sídlem L. p. L., škodu v celkové výši 121.635,- Kč,

11) J. T. sám v době od 11.00 hodin dne 15. 3. 2011 do 01.47 hodin dne 16. 3. 2011 poblíž m. p. v katastru obce M., okres P., nejprve odstranil visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u dvířek úsekového odpojovače distribuční trafostanice s označením „M. p.“, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru (o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA), následně u distribuční trafostanice odstranil visací zámek oplocení transformátoru zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- K, vylezl k transformátoru, u něhož odšrouboval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o hmotnosti 200 kg, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož trafostanici s označením „M. p.“ učinil neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobil škodu v celkové výši 122.758,- Kč,

12) J. T. a L. K. v době od 01.30 hodin do 05.30 hodin dne 21. 3. 2011 v katastru obce T. n. O.– Š., okres R. n. K., nejprve odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u úsekového odpojovače umístěného na jednom ze sloupů vedení vysokého napětí, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru (typu ELIN 100/35/0,4 o výkonu 100 kVA) umístěnému na distribuční trafostanici „K.– S. B.“, následně odstranili 2 ks visacích zámků zn. ABLOY v hodnotě 2.178,- Kč u nerezové skříně rozdělovače, ze kterého vytáhli 6 ks nožových pojistek a tyto odhodili na zem, vylezli k transformátoru, u něhož odmontovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, přičemž poškodili 3 ks pojistek VN 35 kV v hodnotě 9.172,80 Kč umístěných nad transformátorem, u shozeného transformátoru odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku se pokusili odcizit měděné vinutí, což se jim však nepodařilo, v důsledku čehož distribuční trafostanici „K.– S. B.“ učinili neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., způsobili škodu v celkové výši 127.311,- Kč,

13) J. T. a L. K. společně s O. S. samostatně projednávaným, v době od 07.00 hodin dne 25. 3. 2011 do 07.00 hodin dne 28. 3. 2011 v katastru obce Č., okr. P., vnikli nezjištěným způsobem do budovy seníku AGRODRUŽSTVA K., kde odcizili 90 metrů čtyřžilového měděného kabelu CGSG o rozměru 4x10 mm v hodnotě 14.105,- Kč, odřízli 20 metrů dvanáctižilového měděného kabelu CYKY 12x1,5 vedoucího z elektromotoru do poháněcí jednotky mostového jeřábu, čímž jej zcela znehodnotili a způsobili škodu ve výši 1.000,- Kč, v zadní části seníku demontovali a odcizil 3 ks šestiramenných hliníkových vrtulí větráku v hodnotě 12.000,- Kč, u jednoho z větráků demontovali elektromotor a odřízli u něj 20 metrů čtyřžilového měděného kabelu CGSG o rozměru 4x6 mm, čímž jej zcela znehodnotili a způsobili škodu ve výši 1.246,- Kč, přičemž v důsledku odcizení vrtulí a odříznutí přívodního kabelu elektromotoru poškodili všechny tři ventilátory, na nichž vznikla škoda ve výši 51.138,- Kč, a nakonec na levé straně budovy seníku rozbili skleněnou výplň okna do místnosti hlavní elektrické rozvodny seníku, tvořenou luxfery, čímž způsobili škodu ve výši 1.000,- Kč, odcizené věci odvezli a zpeněžili, čímž poškozenému družstvu AGRODRUŽSTVO K., se sídlem K., způsobili škodu odcizením v celkové výši 26.105,- Kč a škodu poškozením v celkové výši 54.384,- Kč,

14) J. T. a L. K. v době od 06.30 hodin do 08.30 hodin dne 28. 3. 2011 poblíž písníku v katastru obce P., okres H. K., nejprve na sloupu vedení vysokého napětí odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru (typu ELIN o napětí 35/0,4 kV a výkonu 160 kVA) umístěnému na distribuční trafostanici „P. P.– Ch.“, u rozvaděče NN distribuční trafostanice vypáčili dvířka a uvnitř povolili pojistky, aniž by rozvaděč samotný poškodili, vylezli k transformátoru, u něhož odmontovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o hmotnosti 180 kg, které odvezli a zpeněžili, v důsledku čehož distribuční trafostanici „P. P.– Ch.“ učinili neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 142.529,- Kč,

15) J. T. a L. K. v době od 00.15 hodin do 00.30 hodin dne 30. 3. 2011 po rozstřižení drátěného oplocení sadu „P. K.“ Zemědělského družstva L. v katastru obce H., okres H. K., vnikli na pozemek sadu, kde nejprve na sloupu vedení vysokého napětí odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru (typu ELIN o napětí 35/0,4 kV a výkonu 50 kVA) umístěnému na distribuční trafostanici „S. p. K.“, u skříně rozvaděče trafostanice odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 790,- Kč a nerezová dvířka, poté uvnitř rozvaděče NN odstřihli drát dálkového měření a odcizili anténu úsekového měření v hodnotě 3.300,- Kč, vypnuli všechny jističe, demontovali měděnou sběrnici a odstranili kabely vedoucí k transformátoru, čímž rozvaděč NN učinili neupotřebitelným a způsobili tak na něm škodu ve výši 82.200,- Kč, vylezli k transformátoru, u něhož odmontovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o hmotnosti 150 kg, které odvezli a zpeněžili, v důsledku čehož distribuční trafostanici „S. p. K.“, učinili neupotřebitelnou, čímž Zemědělskému družstvu L., se sídlem L., způsobili škodu v celkové výši 166.658,- Kč,

16) J. T. a L. K. v době od 11.00 hodin dne 1. 4. 2011 do 08.15 hodin dne 2. 4. 2011 poblíž bývalého zemědělského statku v katastru obce L. p. H.– H. Dvůr, okres N., nejprve na sloupu vedení vysokého napětí odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,-Kč, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru (typu ELIN o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA) umístěnému na distribuční trafostanici „H. D.“, odstranili přívodní kabely mezi transformátorem a dvěma skříněmi rozvaděčů NN, u nichž jednak odstranili 2 ks visacích zámků v hodnotě 2.178,-Kč a jednak uvnitř přeřezali vodiče, odpojili kondenzátor a odcizili měděné součásti rozvaděčů, čímž oba tyto rozvaděče učinili, poté vylezli k transformátoru, u něhož odmontovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část a z vnitřku odcizili měděné vinutí o přesně nezjištěné hmotnosti, které odvezli a zpeněžili, v důsledku čehož trafostanici „H. D.“, učinili neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 243.000,-Kč a Zemědělskému družstvu D., se sídlem D. u J., škodu ve výši 3.267,- Kč,

17) J. T. a L. K. v době od 19.00 hodin dne 4. 4. 2011 do 04.00 hodin dne 5. 4. 2011 v katastru obce T., okres H. K., v úmyslu odcizit měděné vinutí z transformátoru nezjištěného (typu TM-100/35 o napětí 35/04 kV a výkonu 100 kVA), který byl součástí distribuční trafostanice „Č. s.“, nejprve odstranili visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru, ze sloupu, na kterém byl transformátor umístěn odstranili 2 ks visacích zámků v hodnotě 432,- Kč, vylezli k transformátoru, u něhož odmontovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, transformátor se pokusili strnout, což se jim však nezdařilo, proto od snahy o odcizení měděného vinutí upustili, a na stejné místo se vrátili v době od 16.00 hodin dne 5. 4. 2011 do 07.20 hodin dne 6. 4. 2011, transformátor ze sloupu vedení vysokého napětí nezjištěným způsobem strhli na zem, přičemž poškodili nosnou konstrukci trafostanice, odmontovali vrchní část transformátoru a z vnitřku odcizili měděné vinutí o hmotnosti 150 kg, které odvezli a zpeněžili, v důsledku čehož trafostanici „Č. s.“, která sloužila k zásobování čerpací stanice vody mléčné farmy v obci O., okres H. K., elektrickou energií, učinili neupotřebitelnou, čímž poškozenému Agrodružstvu L. p. L., se sídlem L. p. L., způsobili škodu v celkové výši 138.160,- Kč a poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 1.089,- Kč,

18) J. T., L. K. a P. H. v době od 02.00 hodin do 02.15 hodin dne 9. 4. 2011 v katastru obce T. n. O., okres R. n. K., poblíž bývalého tábora v úmyslu odcizit měděné vinutí z transformátoru (typu ELIN o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA) umístěného na distribuční trafostanici „K.– S. B.“, nejprve odstranili visací zámek, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnuli do polohy „vypnuto“ tak, aby měli bezpečný přístup k transformátoru, odpojili pásovinu Al pro připojení transformátoru ze strany VN a kabely spojující transformátor s rozvaděčem NN, u transformátoru odmontovali výpusť oleje, který nechali volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhli na zem, odmontovali jeho vrchní část, avšak měděného vinutí se již nezmocnili, neboť při krádeži byli vyrušeni, na což obviněného J. T. a L. K., kteří demontáž transformátoru prováděli, upozornil P. H., který na základě předchozí domluvy hlídal na silnici, a všichni z místa činu utekli, v důsledku čehož distribuční trafostanici „K.– S. B.“ učinili neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobili škodu v celkové výši 35.005,- Kč,

19) J. T. sám v době od 15.00 hodin dne 11. 4. 2011 do 14.30 hodin dne 21. 4. 2011 poblíž pozemní komunikace mezi obcemi L. B. a P., okr. P., nejprve odstranil visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u hlavního vypínače distribuční trafostanice, který vypnul, následně odstranil 4 ks zámků zn. ABLOY v hodnotě 4.356,- Kč z plechových krytů tzv. „distribuce“ umístěných po stranách distribuční trafostanice, kde rovněž odpojil transformátor nezjištěného výr. čísla (nezjištěného typu o napětí 35/0,4 kV a výkonu 250 kVA) od elektrické sítě, odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval vrchní část transformátoru a z vnitřku odcizil měděné vinutí o hmotnosti 200 kg, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož distribuční trafostanici učinil neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobil celkovou škodu ve výši 172.125,- Kč,

20) J. T. sám v době od 15.00 hodin dne 27. 4. 2011 do 05.50 hodin dne 28. 4. 2011 poblíž písníku v katastru obce P., okr. H. K., nejprve u odpojené trafostanice odstranil přívodní kabely ze strany VN a dále také kabel mezi transformátorem nezjištěného výr. čísla (typu TM-160/35 o napětí 35/0,4 kV a výkonu 160 kVA) a rozvaděčem NN, vylezl k transformátoru, u něhož odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o přesně nezjištěné hmotnosti, které odvezl a zpeněžil, a dále z rozvaděče NN a rozvaděče měření odcizil veškeré součásti, zejména měděné sběrnice, v důsledku čehož z obou rozvaděčů zbyly pouze prázdné skříně, čímž poškozené společnosti B. P., s.r.o., se sídlem R., okr. P. s., způsobil škodu v celkové výši 281.089,- Kč,

21) J. T. a L. K. v době od 02.40 hodin do 02.50 hodin dne 6. 5. 2011 po rozstříhání drátěného oplocení sadu Zemědělského družstva L. mezi obcemi L. a L. p. L., okr. H. K., vnikli na pozemek sadu, kde v úmyslu odcizit měděné vinutí z transformátoru (nezjištěného typu o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA) umístěného na distribuční trafostanici „L.– z.“, nejprve nezjištěným způsobem vypáčili rozvaděč NN a odpojili transformátor od zdroje elektrické energie, bez jeho strhnutí odmontovali výpusť oleje, který nechali volně vytékat do země a současně odstranili horní část transformátoru, při čemž však byli vyrušeni a z místa utekli, v důsledku čehož učinili trafostanici „L.– z.“ neupotřebitelnou, čímž poškozenému Zemědělskému družstvu L., se sídlem L., způsobili škodu ve výši 33.270,- Kč,

22) J. T. sám v době od 23.20 hodin dne 11. 5. 2011 do 05.33 hodin dne 12. 5. 2011 na poli mezi obcemi H. a D., okr. P., nejprve odstranil visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u dvířek úsekového odpojovače distribuční trafostanice, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru nezjištěného (typu ELIN o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA), následně u transformátoru odstranil 4 ks šroubů, odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o hmotnosti cca 200 kg, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož trafostanici s označením, která sloužila k napájení rodinných domů v obci S., okr. P., elektrickou energií, učinil neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., způsobil škodu v celkové výši 122.569,- Kč,

23) J. T. sám v době od 19.00 hodin dne 26. 4. 2011 do 19.40 hodin dne 28. 5. 2011 na poli mezi obcemi L. B. a B., okr. P., směrem ke střelnici „N.“ nejprve odstranil visací zámek ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u dvířek úsekového odpojovače distribuční trafostanice s označením, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru (nezjištěného typu o napětí 35/0,4 kV a výkonu 250 kVA), následně u transformátoru odstranil 3 ks šroubů sběren VN a 4 ks šroubů sekundárního napětí, odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o hmotnosti 200 kg, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož trafostanici s označením, která sloužila k napájení vrtů studní elektrickou energií, učinil neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., způsobil škodu v celkové výši 165.389,- Kč,

24) J. T. sám v době kolem 23.50 hodin dne 7. 6. 2011 na poli mezi obcemi L. B. a K., okr. P., nejprve odstranil visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u dvířek úsekového odpojovače distribuční trafostanice, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru (typu ELIN o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA), následně u transformátoru odstranil 3 ks šroubů na vedení VN a 4 ks šroubů NN (nízkého, sekundárního napětí), odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o hmotnosti cca 200 kg, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož trafostanici s označením, která sloužila k napájení domácností v obci D., okr. ., elektrickou energií, učinil neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., způsobil škodu v celkové výši 121.429,- Kč,

25) J. T. sám v době od 15.30 hodin dne 10. 6. 2011 do 07.30 hodin dne 13. 6. 2011 na poli v katastru obce S. Ž., okr. P., na sloupu vedení vysokého napětí nejprve odstranil zámek ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u skříně úsekového odpojovače distribuční trafostanice, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru nezjištěného výr. čísla (nezjištěného typu o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA), umístěnému v přilehlém objektu AGRODRUŽSTVA K., následně přestřihl a rozpletl 150 cm vysoké drátěné oplocení tohoto objektu, vnikl dovnitř, vylezl k transformátoru, u kterého odšrouboval vedení VN a NN, odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o hmotnosti cca 200 kg, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož trafostanici 0734, která sloužila k napájení čerpací stanice AGRODRUŽSTVA K. elektrickou energií, jednak fakticky poškodil a jednak učinil neupotřebitelnou, čímž poškozenému AGRODRUŽSTVU K., se sídlem K., způsobil škodu v celkové výši 135.789,- Kč,

26) J. T. sám v době kolem 00.50 hodin dne 16. 6. 2011 na louce v katastru obce Ú. u S., okr. P., na sloupu vedení vysokého napětí nejprve odstranil visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u skříně úsekového odpojovače distribuční trafostanice, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru nezjištěného výr. čísla (nezjištěného typu o napětí 35/0,4 kV a výkonu 160 kVA), umístěnému na betonovém sloupu vedení vysokého napětí u trafostanice, vylezl k transformátoru, u kterého odšrouboval vedení VN a NN, odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o hmotnosti cca 156 kg, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož trafostanici, která sloužila k napájení domácností v obci Ú. u S., učinil neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., způsobil škodu v celkové výši 141.349,- Kč,

27) L. K. společně s O. S., samostatně projednávaným, v přesně nezjištěné době od 14. 6. 2011 do 23. 6. 2011 ve volně přístupném areálu společnosti E. M. s.r.o., ve Ch., okr. P., odcizili 7 ks odtokových mříží KM 01 o rozměru 50 x 50 cm v hodnotě 20.160,- Kč a 3 ks rámů k těmto mřížím v hodnotě 5.328,- Kč, které odvezli a následně zpeněžili, čímž společnosti E. M. s.r.o., se sídlem K., způsobili škodu odcizením v celkové výši 25.488,- Kč,

28) J. T. sám v přesně nezjištěné době od měsíce ledna 2011 do 02.20 hodin dne 27. 6. 2011 na volném prostranství v katastru obce B., okr. P., na sloupu vedení vysokého napětí nejprve odstranil zámek ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč u skříně úsekového odpojovače distribuční trafostanice, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru (typu ELIN o napětí 35/0,4 kV a výkonu 100 kVA), umístěnému na sloupu vedení vysokého napětí trafostanice, pod odmontování výpusti oleje tento nechal volně vytéct do země, přesně nezjištěným způsobem transformátor strhl na zem, odmontoval jeho vrchní část a z vnitřku odcizil měděné vinutí o přesně nezjištěné hmotnosti, které odvezl a zpeněžil, v důsledku čehož trafostanici, která byla již delší dobu odpojená, učinil neupotřebitelnou, čímž poškozené společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., způsobil škodu v celkové výši 121.349,- Kč,

29) J. T. a L. K. společně s O. S., samostatně projednávaným, v době od 10.00 hodin dne 24. 6. 2011 do 07.30 hodin dne 27. 6. 2011 v katastru obce Č., okr. P., odstranili visací zámek v hodnotě 50,- Kč z vrat objektu A. K., vnikli dovnitř kde odstranili další dva visací zámky v hodnotě 100,- Kč z dvoukřídlých vrat seníku, vrata otevřeli a ze seníku odcizili 2 ks elektromotorů pro pojezd mostového jeřábu, typu AAPB90L-34 včetně dvourychlostní převodovky v hodnotě 21.250,- Kč, hliníkovou rozvodnou skříň v hodnotě 5.000,- Kč a 6 ks kovových bodců kleští ze speciální kalené oceli v hodnotě 9.000,- Kč, čímž družstvu A. K., se sídlem K., způsobili škodu v celkové výši 35.400,- Kč,

30) J. T. sám dne 27. 6. 2011 kolem 00.30 hodin na okraji obce L. B., okr. P., ve směru na střelnici v obci B., okr. P., v úmyslu odcizit měděné vinutí transformátoru nejprve na betonovém sloupu vedení vysokého napětí odstranil visací zámek zn. ABLOY v hodnotě 1.089,- Kč, a to u skříně úsekového odpojovače distribuční trafostanice, jehož účelem bylo zajištění páky stykače vedení vysokého napětí, následně páku stykače přepnul do polohy „vypnuto“ tak, aby měl bezpečný přístup k transformátoru (nezjištěného typu o napětí 35/0,4 kV a výkonu 250 kVA), umístěnému na distribuční trafostanici, vylezl k transformátoru, u kterého odšrouboval pásovinu VN a vedení NN, odmontoval výpusť oleje, který nechal volně vytéct do země, následně z místa odjel, přičemž se vrátil kolem 02.00 hodin s tím, že krádež měděného vinutí dokončí, na místě byl však v 02.20 hodin zadržen hlídkou Policie ČR, přičemž v důsledku jeho jednání došlo jednak k vyřazení distribuční trafostanice z provozu a jednak společnosti Č. D., a.s., se sídlem D., T., vznikla v důsledku pokusu krádeže škoda v celkové výši 40.380,- Kč,

a těchto jednání se obviněný J. T. dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 13. 7. 2009, č. j.: 11 T 123/2008-393, který nabyl právní moci dne 2. 12. 2009, odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zákona, účinného do 31. 12. 2009, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, který vykonal dne 7. 6. 2010,

pod body 1) – 26) a 28) – 30) uznán vinným ze spáchání zločinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, dílem dokonaného a dílem ukončeného ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, přečinu krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, a zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276 odst. 2 písm. a), c) tr. zákoníku, to vše v pokračování podle § 116 tr. zákoníku, dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku.

Za to byl podle § 276 odst. 2 tr. zákoníku s přihlédnutím k § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku mu byl dále uložen trest propadnutí v rozsudku označených věcí.

Tímtéž rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných L. K. a P. H.

Podle § 228 odst. 2 tr. ř. byla obviněným J. T. a L. K. uložena povinnost společně a nerozdílně uhradit způsobenou škodu družstvu AGRODRUŽSTVO KLAS, IČ: 609 16 320, se sídlem Křičeň 102 ve výši 55.173,-Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8 ve výši 778.852,-Kč, Agrodružstvu Lhota pod Libčany, IČ: 647 89 730, se sídlem Lhota pod Libčany 182 ve výši 259.795,- Kč, Zemědělskému družstvu Dolany, IČ: 001 26 365, se sídlem Dolany u Jaroměře 57, ve výši 324,- Kč a Zemědělskému družstvu Libčany, IČ: 00123 498, se sídlem Libčany 230 ve výši 199.928,-Kč.

Podle § 228 odst. 2 tr. ř. byla obviněným J. T. a L. K. (společně se samostatně projednávaným O. S.) uložena povinnost společně a nerozdílně uhradit způsobenou škodu Městysu Choltice, IČ: 002 73 643, Choltice, Pardubická 78, ve výši 24.409,- Kč, AGRODRUŽSTVU KLAS, IČ: 609 16 320, se sídlem Křičeň 102 ve výši 115.889,-Kč a Agrodružstvu Lhota pod Libčany, IČ: 647 89 730, se sídlem Lhota pod Libčany 182 ve výši 54.520,- Kč.

Podle § 228 odst. 2 tr. ř. byla obviněnému J. T. uložena povinnost nahradit způsobenou škodu poškozeným V. Č. ve výši 1.200,- Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8 ve výši 679.668,-Kč, společnosti Best Písek, s.r.o., IČ: 251 46 165, se sídlem Rybnice 148, okr. Plzeň sever, 281.089,- Kč, a AGRODRUŽSTVU KLAS, IČ: 609 16 320, se sídlem Křičeň 102 ve výši 135.789,- Kč.

Podle § 228 odst. 2 tr. ř. byla obviněným J. T., P. H. a L. K. uložena povinnost společně a nerozdílně uhradit způsobenou škodu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8 ve výši 35.005,-Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli poškození AGRODRUŽSTVO KLAS, V. Č., Městys Choltice, ČEZ Distribuce, a.s. a Best Písek, s.r.o. odkázáni se zbytkem nároku na náhradu škody na občanskoprávní řízení.

O odvolání obviněného proti předmětnému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 13 To 497/2013, jímž podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnému J. T. podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku mu dále uložil trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty označených v rozsudku.

Shora citované rozhodnutí odvolacího soudu napadl obviněný J. T. dovoláním, v němž uplatnil dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V dovolání uvedl, že výrok o vině ve spojení s odůvodněním neobsahuje konkrétní skutková zjištění, která by přesvědčivě naplňovala všechny zákonné znaky zločinu krádeže, jež jsou mu dávány za vinu pod body 11), 19), 20), 22) – 26), 28) a 30) rozsudku. V průběhu dokazování nebyl podle jeho názoru předložen jediný přímý důkaz svědčící proti němu, nic co by jej s trestnou činností spojovalo. Pokud soud prvního stupně rozhodl o jeho vině, učinil tak na základě hodnocení důkazů provedeného výlučně v jeho neprospěch, kdy ignoroval princip presumpce neviny. Podle obviněného nebylo prokázáno ani naplnění subjektivní stránky trestného činu. Dále namítl, že mezi vykonanými skutkovými zjištěními a právními závěry soudu existuje extrémní nesoulad. Odkázal přitom na odborná vyjádření z oboru mechanoskopie, podle kterých pouze u tří případů došlo ke ztotožnění použitých nástrojů - nářadí, přičemž toto nářadí bylo běžně užíváno více osobami. Ani podle výsledků odborných zkoumání z oboru chemie, daktyloskopie a trasologie se nepodařilo ztotožnit osobu, která se s ním měla dopouštět trestné činnosti. Soudy rovněž porušily jeho právo na obhajobu, když zamítly návrhy na provedení výslechu svědků L. S., D. S. a R. Ch. K odbornému vyjádření z oboru genetika obviněný uvedl, že jej nelze hodnotit jako usvědčující důkaz, jelikož DNA jedince je snadno přenosné, a proto nelze vyloučit jeho přenos z třetí osoby dříve se pohybující v blízkosti odsouzeného na místo, kde byl později zkoumaný vzorek odebrán. A to například z kukly, která byla zajištěna při jeho zadržení, avšak o tom nebyl sepsán žádný protokol. Stejně tak slyšení svědci nebyli schopni upřesnit, kdy přesně k protiprávnímu jednání mělo dojít, z popisu skutku přitom vyplývá, že k tomu mohlo dojít v časovém úseku delším než měsíc, přičemž okolí transformátorů nebylo nijak chráněno a dané době k němu měl kdokoliv přístup. Závěrem obviněný namítl, že soud také nesprávně určil výši údajně způsobené škody, která ovšem nebyla jednoznačně prokázána. Znalecké posudky vypracované k této otázce se ve svých závěrech rozcházejí, přičemž nakonec bylo pro určení výše škody použito hledisko výše účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo nákladů na uvedení v předešlý stav a nikoliv hledisko ceny v místě a čase obvyklé, jak určuje hierarchie těchto kritérií.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 13 To 497/2013, zrušil a v souladu s § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i další rozhodnutí obsahově navazující na citovaný rozsudek. Alternativně navrhl, aby poté Nejvyšší soud buď podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích nové projednání a rozhodnutí věci nebo aby Nejvyšší soud podle § 265m odst. 1 tr. ř. sám rozhodl a obviněného zprostil obžaloby, neboť nebylo nade vší pochybnost prokázáno, že by se dopustil jednání popsaného v obžalobě.

Opis dovolání obviněného byl předsedou senátu soudu prvního stupně za podmínek § 265h odst. 2 tr. ř. zaslán k vyjádření nejvyššímu státnímu zástupci, jemuž byl doručen dne 20. 3. 2014. Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupkyně“) ve svém vyjádření poukázala na fakt, že dovolatel především uváděl vlastní způsob hodnocení provedených důkazů, námitka extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištěními a právními závěry soudu byla uplatněna pouze formálně bez konkrétního obsahu. Taková dovolací argumentace nemá být předmětem věcného projednání. Pokud jde o námitku absence subjektivní stránky, tato rovněž nebyla zdůvodněna tak, aby byla způsobilá dovolacího přezkumu. Ohledně namítaného údajně nesprávného určení výše způsobené škody státní zástupkyně poukázala na výkladové stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006, Tpjn 304/2005, uveřejněné pod číslem 45/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dle kterého bylo postupováno, neboť byla poškozena energetická zařízení, tvořící větší funkční celky s nepoměrem jejich celkové hodnoty v porovnání s rozsahem způsobené škody. Soud správně aplikoval § 137 větu druhou trestního zákoníku a zohlednil účelně vynaložené náklady na uvedení poškozených energetických zařízení v předešlý, tj. provozuschopný stav. Z těchto důvodů státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné. Současně navrhla, aby takto bylo podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodnuto v neveřejném zasedání, a dále vyjádřila svůj souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání i pro případ jiných rozhodnutí Nejvyššího soudu, než jsou uvedena v § 265r odst. 1 písm. a), b) tr. ř. [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. ].

Obviněný J. T. je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká. Dovolání bylo podáno v zákonné dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 265e odst. 1 tr. ř.), prostřednictvím obhájce (§ 265d odst. 2 věta první tr. ř.) a současně splňuje formální a obsahové náležitosti předpokládané v § 265f odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) zkoumal, zda v předmětné věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. Shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. ř., neboť napadá rozhodnutí soudu druhého stupně, kterým bylo pravomocně rozhodnuto ve věci samé, a směřuje proti rozsudku, jímž byl obviněnému uložen trest.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále zapotřebí posoudit, zda konkrétní důvody, o které obviněný dovolání opírá, lze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., na které je v dovolání odkazováno. Toto zjištění má zásadní význam z hlediska splnění podmínek pro provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (srov. § 265i odst. 1, odst. 3 tr. ř.).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. To znamená, že s poukazem na uvedený dovolací důvod se není možné domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Soudy zjištěný skutkový stav věci, kterým je dovolací soud vázán, je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu proto nelze hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. Dovolací soud přitom musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku a rozveden v jeho odůvodnění, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3 tr. ř., § 263 odst. 6, odst. 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by (taxativně) velmi úzké vymezení dovolacích důvodů (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03).

Takový závěr učinil Nejvyšší soud při znalosti právního názoru vyjádřeného v konstantní judikatuře Ústavního soudu, podle něhož - s ohledem na právo obviněného na spravedlivý proces - je nutno o relevanci námitek proti skutkovým zjištěním uvažovat i v dovolacím řízení v těch případech, kdy je dán extrémní rozpor mezi skutkovým stavem věci v soudy dovozené podobě a provedenými důkazy (k tomu např. nálezy Ústavního soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 4/04 nebo sp. zn. III. ÚS 3136/09). Extrémní rozpor je ovšem dán tehdy, jestliže zásadní skutková zjištění v rozhodnutí zcela chybí vzhledem k absenci příslušných důkazů, nebo zjevně nemají žádnou vazbu na soudem deklarovaný obsah provedeného dokazování, či jsou dokonce opakem toho, co bylo skutečným obsahem dokazování.

Takovou vadou však napadené usnesení odvolacího soudu ani jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně netrpí. Soud prvního stupně se ve svém rozsudku s provedenými důkazy vypořádal jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech. Přitom vyhodnotil jejich obsah a zároveň podrobně vyložil a odůvodnil (§ 125 odst. 1 tr. ř.), jaké skutečnosti vzal za prokázané. K závěru o vině dovolatele dospěl po logické analýze provedeného dokazování v jeho celku. Odvolací soud po provedeném přezkumu (§ 254 odst. 1 tr. ř.) neměl ke skutkovým zjištěním soudu prvního stupně žádných výhrad a na jím zjištěný skutkový stav, který byl podkladem pro následné právní posouzení věci, plně odkázal, což rovněž řádně v souladu s ustanovením § 134 odst. 2 tr. ř. ve svém rozhodnutí odůvodnil. Sám pak zdůraznil významné aspekty důkazního stavu věci, potvrzující správnost zvolené právní kvalifikace. Nelze tedy říci, že by byl v projednávaném případě skutkový stav věci zjišťován povrchně, anebo že by byl výsledek řízení toliko projevem nepřípustné soudní libovůle.

Kromě toho je třeba připomenout, že dovolatel je v souladu s § 265f odst. 1 tr. ř. na jedné straně povinen odkázat v dovolání jednak na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) – l) tr. ř., přičemž na straně druhé musí obsah konkrétně uplatněných dovolacích důvodů odpovídat důvodům předpokládaným v příslušném ustanovení zákona. V opačném případě nelze dovodit, že se dovolání opírá o důvody podle § 265b odst. 1 tr. ř., byť je v něm na příslušné zákonné ustanovení formálně odkazováno (k těmto otázkám srov. přiměřeně např. rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02 a III. ÚS 282/03, II. ÚS 651/02, IV. ÚS 449/03, str. 6, IV. ÚS 73/03 str. 3, 4, III. ÚS 688/05 str. 5, 6).

Dovolatel svou argumentací výlučně zpochybňoval skutkové závěry nalézacího soudu a polemizoval s nimi. To v případech zlodějských útoků, kterých se dopustil sám. Nejvyšší soud však zdůrazňuje, že soudy obou stupňů se zcela oprávněně a logicky opíraly o dostatek usvědčujících důkazů, včetně doznání obviněného z přípravného řízení, dokumentovaného procesně bezvadnou formou a podpořeného důkazy dalšími objektivního charakteru. Pokud poukázal na údajné nenaplnění subjektivní stránky skutkové podstaty zločinu krádeže podle 205 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. c) tr. zákoníku, pak tuto hmotněprávní námitku opřel opět o údajně nedostatečná skutková zjištění bez bližšího vymezení. Dovolací námitka, týkající se způsobu zjištění výše způsobené škody, ve své podstatě jest rovněž námitkou skutkovou, soudy obou stupňů vyvrácenou. Takto tedy dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. naplněn být nemohl. K tomu bližší rozvedeno shora.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Poněvadž ve věci obviněného J. T. dospěl k závěru, že dovolání nebylo podáno z důvodů stanovených zákonem, rozhodl v souladu s § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. o jeho odmítnutí, aniž by napadené rozhodnutí věcně přezkoumával podle kritérií uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání, aniž by k tomuto postupu zákon vyžadoval souhlasu stran [srov. § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.].

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 21. května 2014

Předseda senátu

JUDr. Pavel Šilhavecký

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru