Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 339/2013Usnesení NS ze dne 24.04.2013

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:3.TDO.339.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 215a odst. 1 tr. zák.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 339/2013-3

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 24. dubna 2013 v řízení o dovolání, které podal obviněný P. M., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 13. června 2012, sp. zn. 12 To 167/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 2 T 130/2009, takto:

Podle § 265g odst. 2 trestního řádu se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného P. M.

Odůvodnění:

Obviněný P. M. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 13. června 2012, sp. zn. 12 To 167/2012, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou sp. zn. 2 T 130/2009 ze dne 12. března 2012.

Poté, co věc byla dne 7. 9. 2012 předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud), byla v průběhu dovolacího řízení vyhlášena amnestie prezidenta České republiky. Vzhledem k vyhlášení amnestie prezidenta České republiky ze dne 1. 1. 2013, konkrétně pak znění jejího Čl. IV odst. 1, byl předložený spis sp. zn. 2 T 130/2009 vrácen zpět soudu prvního stupně nejprve k rozhodnutí podle § 368 trestního řádu (dále jen tr. ř.) o tom, zda a do jaké míry je obviněný účasten této amnestie.

Následně vzal obviněný M. prostřednictvím svého obhájce přípisem ze dne 14. 3. 2013 své dovolání výslovně zpět s tím, že je účasten uvedené amnestie, kdy mu byl prominut uložený trest a hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.

Je tedy zřejmé, že poté, co byla věc předložena Nejvyššímu soudu, a zároveň dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, obviněný vzal své dovolání zpět v celém rozsahu, a to svým výslovným prohlášením formou písemného podání doručenému Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Podle § 265g odst. 1 tr. ř. věty první osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

S ohledem na výše uvedené předseda senátu Nejvyššího soudu vzal podle ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, když neshledal žádných překážek, které by tomuto postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Jurka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru