Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 1436/2004Usnesení NS ze dne 05.01.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:3.TDO.1436.2004.1

přidejte vlastní popisek

3 Tdo 1436/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 5. ledna 2005 dovolání podané D. S., proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 5 To 290/2003 ze dne 26. 6. 2003, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 3 T 98/2001, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) trestního řádu se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 3 T 98/2001 ze dne 25. 1. 2002 byl dovolatel uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 trestního zákona, jehož se dopustil skutkem popsaným ve výrokové části citovaného rozsudku. Za uvedený trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody, který mu byl podmíněně odložen a bylo též rozhodnuto o náhradě škody.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku D. S. podal, rozhodl ve druhém stupni Městský soud v Praze usnesením sp. zn. 5 To 290/2003 ze dne 26. 6. 2003, když podané odvolání podle § 253 odst. 3 trestního řádu (dále jen tr. ř.) odmítl.

Proti uvedenému usnesení podal dovolatel prostřednictvím svého obhájce dovolání, když toto dovolání podal cestou poštovní přepravy dne 22. 10. 2003, což je také vyznačeno na příslušné obálce poštovního úřadu pro Prahu 4, která je také součástí spisu Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 3 T 98/2001. Z uvedeného spisového materiálu je také zřejmé, že citované usnesení Městského soudu v Praze bylo jak dovolateli, tak i jeho obhájci doručeno dne 18. 8. 2003 (pondělí) a nikoli tedy dne 22. 8. 2003 (pátek), jak uvádí dovolatel, když předmětné usnesení nabylo právní moci dne 26. 6. 2003 (příslušnému státnímu zástupci bylo citované usnesení doručeno dne 4. 8. 2003). Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. V předmětné věci takto zákonem vymezená lhůty uplynula jejím posledním dnem, kterým byl den 18. 8. 2003. S ohledem na již vyslovené tak uvedené dovolání bylo podáno na poštu dne 22. 10. 2003, tedy po uplynutí zákonné lhůty předepsané pro podání dovolání. Za těchto okolností dovolací soud nemohl přihlížet k věcné argumentaci vedené v rámci podaného dovolání ani k vyjádření státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství České republiky.

S poukazem na uvedené skutečnosti pak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo než podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnout, protože bylo podáno opožděně, přičemž uvedené rozhodnutí přijal za splnění podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 5. ledna 2005

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Jurka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru