Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 1361/2012Usnesení NS ze dne 28.11.2012

HeslaDokazování
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:3.TDO.1361.2012.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 2 odst. 5,6 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 1361/2012-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 28. listopadu 2012 v neveřejném zasedání o dovoláních podaných obviněnými Ing. I. H., a J. O., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 3 To 1/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, pod sp. zn. 61 T 16/2011, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání odmítají.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 14. 11. 2011, sp. zn. 61 T 16/2011, byli obvinění Ing. I. H. a J. O. uznáni vinnými zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku (tj. zákona č. 40/2009 Sb., účinného od 1. 1. 2010 /dále jen „tr. zákoník“/), jako spolupachatelé podle § 23 tr. zákoníku.

Trestné činnosti se podle skutkových zjištění nalézacího soudu měli dopustit tím, že:

v době od 7.2.2008 do 5.11.2008 Ing. I. H. nejprve jako jednatel (do 2.7.2008) a poté jako společník a zmocněnec na základě generální plné moci ze dne 29.8.2008 jménem společnosti TYRE service s.r.o., se sídlem N. H., P. (dříve N. N., K.-V.) společně se zaměstnancem společnosti J. O. na různých místech České republiky, zpravidla v sídlech poškozených společností, v úmyslu nezaplatit dodavatelům za odebrané služby a zboží a obohatit tak sebe, popřípadě jiné osoby, průběžně opakovaně objednávali a odebírali od různých dodavatelů zboží a služby na základě uzavřených písemných a ústních obchodních smluv, přičemž před dodavateli tajili skutečnou finanční situaci společnosti, zejména nedostatek finančních prostředků na úhradu splatných závazků. Dodavatelům za dodané zboží platili v hotovosti při převzetí zboží či vkladem na účet vždy jen do doby, než získali jejich důvěru, a následně požádali o vystavení faktury s dobou splatnosti nejméně jeden měsíc, v této době pak odebrali několikrát další zboží a toto již neuhradili. Obžalovaný Ing. I. H. přitom za TYRE service s.r.o. vystupoval především při uzavírání ústních a písemných rámcových kupních smluv na dodávky zboží a obžalovaný J. O. zejména řídil technické a organizační zabezpečení spojené s objednáním zboží, jeho dopravou a převzetím zboží, jeho dalším skladováním v provozovně jatek v obci B. u M. a jeho další distribucí, jakož i finanční transakce s dodavateli a odběrateli spočívající v přebírání hotovostních plateb a vkládání peněz na účty dodavatelů. Dodané zboží následně obžalovaní prodávali dalším odběratelům, přičemž příjmy z této činnosti přebírali v hotovosti, aniž by je ukládali na založené bankovní účty společnosti TYRE service s.r.o., a po vzniklých potížích s hrazením odebraného zboží obžalovaný Ing. I. H. nejprve 2.7.2008 část svého obchodního podílu převedl na Ing. F. V., který se stal rovněž jednatelem společnosti, ovšem v obchodních vztazích i nadále jako zástupce společnosti vystupoval obžalovaný Ing. I. H., a konečně dne 22.10.2008 byl celý obchodní podíl převeden na osobu nového jednatele Z. T., který byl nekontaktní osobou bez vůle pokračovat v podnikání. Svým dodavatelům přitom obžalovaní při objednávání a odebírání zboží tajili skutečnou finanční situaci společnosti a lživě je opakovaně ujišťovali o zaplacení pohledávek, přičemž se spoléhali pouze na zisky, které jim měly plynout z následného prodeje dodaného zboží, ačkoli tyto zisky neměli žádným způsobem zajištěny, přičemž za odebrané zboží a služby nezaplatili a způsobili tak jednotlivým dodavatelům škodu dle vystavených faktur za uskutečněné dodávky zboží takto:

1) v období od 18.2.2008 do 22.4.2008 odebrali na základě ústní dohody maso od dodavatele V. Z. – J. R., se sídlem D., V. M., který zboží dodal a vyfakturoval celkem 21 fakturami, z nichž byly uhrazeny pouze první dvě faktury zcela a jedna částečně po lhůtě splatnosti, a to:

- č. ze dne 18.2.2008 na částku 575.307,50 Kč se splatností 28.2.2008, uhrazeno dne 10.4.2008,

- č. ze dne 4.3.2008 na částku 906.269,50 Kč se splatností 14.3.2008, uhrazeno ve dnech 10.4.2008, 11.4.2008 a 23.5.2008,

- č. ze dne 5.3.2008 na částku 884.690,00 Kč se splatností 17.3.2008,

- uhrazeno částečně 218.423,-Kč ve dnech 23.5.2008, 30.5.2008, 4.7.2008 a 12.8.2008, saldo: 666.267,-Kč,

- č. ze dne 6.3.2008 na částku 783.376,50 Kč se splatností 17.3.2008,

- č. ze dne 11.3.2008 na částku 811.729,00 Kč se splatností 21.3.2008,

- č. ze dne 12.3.2008 na částku 736.318,00 Kč se splatností 23.3.2008,

- č. ze dne 13.3.2008 na částku 749.579,00 Kč se splatností 23.3.2008,

- č. ze dne 18.3.2008 na částku 790.360,50 Kč se splatností 28.3.2008,

- č. ze dne 19.3.2008 na částku 739.254,50 Kč se splatností 4.4.2008,

- č. ze dne 20.3.2008 na částku 863.769,50 Kč se splatností 4.4.2008,

- č. ze dne 25.3.2008 na částku 545.632,00 Kč se splatností 4.4.2008,

- č. ze dne 26.3.2008 na částku 589.468,00 Kč se splatností 5.4.2008,

- č. ze dne 27.3.2008 na částku 936.580,50 Kč se splatností 7.4.2008,

- č. ze dne 1.4.2008 na částku 873.757,00 Kč se splatností 11.4.2008,

- č. ze dne 2.4.2008 na částku 938.856,00 Kč se splatností 14.4.2008,

- č. ze dne 3.4.2008 na částku 851.004,50 Kč se splatností 14.4.2008,

- č. ze dne 8.4.2008 na částku 861.470,50 Kč se splatností 18.4.2008,

- č. ze dne 9.4.2008 na částku 802.555,00 Kč se splatností 20.4.2008,

- č. ze dne 15.4.2008 na částku 789.806,50 Kč se splatností 27.4.2008,

- č. ze dne 16.4.2008 na částku 690.817,00 Kč se splatností 27.4.2008,

- č. ze dne 22.4.2008 na částku 809.163,50 Kč se splatností 2.5.2008,

čímž způsobili firmě V. Z. - J. R. celkovou škodu ve výši 16.529.765,- Kč,

přičemž k zajištění těchto pohledávek Ing. I. H. vystavil dne 26.3.2008 Vyplňovací prohlášení směnečné a Vlastní směnku, kterou zavázal společnost HEKR 2000 s.r.o., se sídlem P., N., k úhradě všech závazků z obchodního styku mezi společností TYRE service s.r.o. a V. Z.-J. R., přestože ve společnosti HEKR 2000 s.r.o. byl pouze společníkem a vlastnil 50% obchodní podíl a nebyl oprávněn jednat za tuto společnost a ani jediného jednatele pana C. K., bytem P., N., o této situaci neuvědomil, a dodavateli V. Z. to rovněž zamlčel,

2) v období od 7.2.2008 do 29.2.2008 odebrali na základě ústní dohody maso od dodavatele D. H. - Farma O., P., F. n. O., která zboží dodala a vyfakturovala celkem 12 fakturami, z nichž byly více než měsíc po lhůtě splatnosti uhrazeny pouze první tři faktury a pátá faktura částečně, a to:

- č. ze dne 7.2.2008 na částku 928.140,- Kč se splatností 26.2.2008, uhrazeno 11.4.2008,

- č. ze dne 7.2.2008 na částku 872.494,50 Kč se splatností 27.2.2008, uhrazeno 11.4.2008,

- č. ze dne 7.2.2008 na částku 917.019,- Kč se splatností 28.2.2008, uhrazeno 30.5.2008,

- č. ze dne 14.2.2008 na částku 1.026.590,00 Kč se splatností 4.3.2008,

- č. ze dne 14.2.2008 na částku 954.494,00 Kč se splatností 15.3.2008, splaceno částečně částkou 482.346,50 Kč dne 4.8.2008, saldo: 472.147,50 Kč,

- č. ze dne 14.2.2008 na částku 864.185,00 Kč se splatností 6.3.2008,

- č. ze dne 21.2.2008 na částku 813.953,00 Kč se splatností 11.3.2008,

- č. ze dne 21.2.2008 na částku 979.643,00 Kč se splatností 12.3.2008,

- č. ze dne 21.2.2008 na částku 960.981,00 Kč se splatností 13.3.2008,

- č. ze dne 29.2.2008 na částku 922.023,00 Kč se splatností 18.3.2008,

- č. ze dne 29.2.2008 na částku 862.047,00 Kč se splatností 19.3.2008,

- č. ze dne 29.2.2008 na částku 911.603,50 Kč se splatností 20.3.2008,

čímž způsobili poškozené D. H. – F. O. celkovou škodu ve výši 11.013.173,- Kč,

3) v období od 31.3.2008 do 29.9.2008 odebrali na základě ústní objednávky J. O. vepřové maso od společnosti HT Trading s.r.o., se sídlem P., B., která zboží dodala a vyfakturovala celkem 6 fakturami, z nichž poslední dvě nebyly ani zčásti uhrazeny, a to:

- č. ze dne 25.9.2008 na částku 416.609,00 Kč se splatností 10.10.2008,

- č. ze dne 29.9.2008 na částku 489.042,00 Kč se splatností 17.10.2008,

čímž společnosti HT Trading s.r.o. způsobili škodu ve výši 905.651,- Kč,

4) v období od 1.4.2008 do 31.8.2008 odebrali na základě písemné Smlouvy o dodávkách masných výrobků uzavřené dne 1.4.2008 s dodavatelem Masokombinát Jičín, spol. s r.o. se sídlem K., J., vepřové půlky, které dodavatel dodal a vyfakturoval celkem 18 fakturami, z nichž poslední tři faktury nebyly uhrazeny vůbec a jedna faktura pouze částečně, a to:

- č. ze dne 16.8.2008 na částku 935.831,40 Kč, splaceno částečně dne 11.9.2008 částkou ve výši 34.627,00 Kč, saldo: 901.204,40 Kč,

- č. ze dne 24.8.2008 na částku 648.358,20 Kč,

- č. ze dne 27.8.2008 na částku 567.812,00 Kč,

- č. ze dne 31.8.2008 na částku 949.656,04 Kč,

čímž společnosti Masokombinát Jičín, spol. s r.o. způsobili škodu v celkové výši 3.067.031,- Kč,

5) v období od 6.5.2008 do 5.10.2008 odebrali na základě ústní dohody a dodatečně uzavřené Rámcové kupní smlouvy č. vepřové půlky od společnosti BH EXPORT-IMPORT s.r.o., se sídlem S., V. P., která zboží dodala a vyfakturovala celkem 8 fakturami, z nichž byla provedena úhrada pouze jedné zálohové faktury a částečně jedné další faktury jako podmínka dalších dodávek, další faktury již uhrazeny nebyly, a to:

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 588.866,00 Kč se splatností 22.10.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 291.292,00 Kč se splatností 22.10.2008,

- č. ze dne 28.9.2008 na částku 258.822,00 Kč se splatností 28.10.2008,

- č. ze dne 28.9.2008 na částku 280.840,00 Kč se splatností 28.10.2008,

- č. ze dne 28.9.2008 na částku 90.638,00 Kč se splatností 28.10.2008,

- č. ze dne 5.10.2008 na částku 308.252,00 Kč se splatností 4.11.2008,

- č. ze dne 5.10.2008 na částku 349.261,00 Kč se splatností 4.11.2008, splaceno částečně dne 3.10.2008 vkladem na účet ve výši 200.000,-Kč, saldo 149.261,00 Kč,

čímž společnosti BH EXPORT-IMPORT s.r.o. způsobili škodu ve výši 2.317.232,- Kč,

6) v období od 25.4.2008 do 21.7.2008 odebrali na základě ústní dohody vepřové půlky od dodavatele PS GROUP s.r.o., se sídlem D., Ž. n. S., které dodavatel vyfakturoval celkem 7 fakturami, z nichž po prodlevách s hrazením byly poslední dvě faktury uhrazeny po lhůtě splatnosti a pouze částečně, a to:

- č. ze dne 11.7.2008, zdanitelné plnění 10.7.2008, na částku 986.228,00 Kč se splatností 24.7.2008, splaceno částečně dne 15.8., 19.8., 20.8. a 23.9.2008 celkovou částkou 944.227,-Kč, saldo: 42.001,00 Kč,

- č. ze dne 21.7.2008, zdanitelné plnění 16.7.2008, na částku 913.696,40 Kč se splatností 30.7.2008, splaceno částečně dne 24.9.2008 částkou ve výši 255.696,00 Kč, saldo: 658.000,40 Kč,

čímž společnosti PS GROUP s.r.o. způsobili škodu ve výši 1.899.924,- Kč,

7) v období od 12.5.2008 do 26.6.2008 odebrali na základě ústní dohody vepřové půlky od společnosti Malec a Vavrik spol. s r.o., se sídlem Š., P., která zboží vyfakturovala celkem 4 fakturami, z nichž poslední byla uhrazena pouze částečně, a to:

- č. ze dne 26.6.2008 na částku 1.067.157,00 Kč se splatností 26.7.2008, splaceno částečně ve dnech 11.7., 31.7. a 10.9. celkovou částkou 667.157,- Kč, saldo: 400.000,- Kč,

čímž poškozené společnosti Malec a Vavrik spol. s r.o. způsobili škodu ve výši 400.000,- Kč,

8) v období od 15.5.2008 do 25.9.2008 odebrali na základě ústní dohody a dodatečně uzavřené Kupní smlouvy ze dne 8.9.2008 zboží od dodavatele J. M., místo podnikání: P., V. M., který zboží dodal a vyfakturoval celkem 33 fakturami, z nichž prvních 13 faktur bylo s prodlevami zaplaceno, jedna faktura byla zaplacena částečně a zbývajících 19 faktur nebylo uhrazeno vůbec, a to:

- č. ze dne 22.7.2008 na částku 501.077,00 Kč se splatností 21.8.2008, splaceno částečně dne 26.9.2008 částkou 468.108,00 Kč, saldo: 32.969,00 Kč,

- č. ze dne 24.7.2008 na částku 623.157,00 Kč se splatností 24.8.2007,

- č. ze dne 29.7.2008 na částku 714.731,00 Kč se splatností 30.8.2008,

- č. ze dne 31.7.2008 na částku 527.024,00 Kč se splatností 30.8.2008,

- č. ze dne 5.8.2008 na částku 508.840,00 Kč se splatností 6.9.2008,

- č. ze dne 7.8.2008 na částku 390.071,00 Kč se splatností 7.9.2008,

- č. ze dne 12.8.2008 na částku 614.049,00 Kč se splatností 13.9.2008,

- č. ze dne 14.8.2008 na částku 677.719,00 Kč se splatností 14.9.2008,

- č. ze dne 19.8.2008 na částku 532.018,00 Kč se splatností 19.9.2008,

- č. ze dne 21.8.2008 na částku 641.762,00 Kč se splatností 21.9.2008,

- č. ze dne 26.8.2008 na částku 502.814,00 Kč se splatností 27.9.2008,

- č. ze dne 28.8.2008 na částku 658.712,00 Kč se splatností 27.9.2008,

- č. ze dne 2.9.2008 na částku 273.636,00 Kč se splatností 2.10.2008,

- č. ze dne 4.9.2008 na částku 408.961,00 Kč se splatností 4.10.2008,

- č. ze dne 9.9.2008 na částku 532.997,00 Kč se splatností 9.10.2008,

- č. ze dne 11.9.2008 na částku 626.499,00 Kč se splatností 12.10.2008,

- č. ze dne 16.9.2008 na částku 695.625,00 Kč se splatností 22.10.2008,

- č. ze dne 18.9.2008 na částku 630.733,00 Kč se splatností 22.10.2008,

- č. ze dne 23.9.2008 na částku 664.302,00 Kč se splatností 23.10.2008,

- č. ze dne 25.9.2008 na částku 646.451,00 Kč se splatností 30.10.2008,

čímž firmě J. M. způsobili škodu ve výši 11.371.178,- Kč,

9) v období od 15.5.2008 do 2.10.2008 odebrali na základě ústní dohody vepřové půlky a vepřová játra od společnosti Jatka MS s.r.o., se sídlem D. M., P., která zboží dodala a vyfakturovala celkem 48 fakturami, z nichž část byla uhrazena v době blízké lhůtám splatnosti, ovšem následně jedna faktura byla uhrazena pouze částečně a posledních 15 faktur nebylo uhrazeno vůbec, a to:

- č. ze dne 26.8.2008 na částku 88.378,50 Kč se splatností 25.9.2008,

- splaceno částečně 30.9.2008 částkou ve výši 57.107,00 Kč, saldo: 31.271,50 Kč,

- č. ze dne 27.8.2008 na částku 77.695,00 Kč se splatností 26.9.2008,

- č. ze dne 28.8.2008 na částku 83.396,50 Kč se splatností 27.9.2008,

- č. ze dne 2.9.2008 na částku 87.083,50 Kč se splatností 2.10.2008,

- č. ze dne 3.9.2008 na částku 73.217,00 Kč se splatností 3.10.2008,

- č. ze dne 4.9.2008 na částku 93.072,50 Kč se splatností 4.10.2008,

- č. ze dne 9.9.2008 na částku 96.393,00 Kč se splatností 9.10.2008,

- č. ze dne 11.9.2008 na částku 100.507,00 Kč se splatností 11.10.2008,

- č. ze dne 16.9.2008 na částku 102.204,00 Kč se splatností 16.10.2008,

- č. ze dne 17.9.2008 na částku 53.963,00 Kč se splatností 17.10.2008,

- č. ze dne 18.9.2008 na částku 94.707,50 Kč se splatností 18.10.2008,

- č. ze dne 23.9.2008 na částku 93.734,50 Kč se splatností 23.10.2008,

- č. ze dne 24.9.2008 na částku 51.388,00 Kč se splatností 24.10.2008,

- č. ze dne 25.9.2008 na částku 88.584,50 Kč se splatností 25.10.2008,

- č. ze dne 30.9.2008 na částku 84.693,00 Kč se splatností 30.10.2008,

- č. ze dne 2.10.2008 na částku 87.325,50 Kč se splatností 1.11.2008,

čímž firmě Jatka MS s.r.o. způsobili škodu ve výši 1.299.236,- Kč,

10) v období od 26.5.2008 do 23.9.2008 odebrali na základě ústní dohody vepřové půlky od společnosti TRADECO spol. s r.o., se sídlem P., U. H., která zboží dodala a vyfakturovala celkem 14 fakturami, z nichž jedna faktura byla uhrazena pouze částečně po splatnosti a poslední 4 faktury nebyly uhrazeny vůbec, a to:

- č. ze dne 21.8.2008 na částku 1.144.936,00 Kč se splatností 20.9.2008, splaceno částečně 26.9.2008 částkou 140.000,00 Kč, saldo: 1.004.936,00 Kč,

- č. ze dne 25.8.2008 na částku 69.474,70 Kč se splatností 24.9.2008,

- č. ze dne 4.9.2008 na částku 663.880,60 Kč se splatností 4.10.2008,

- č. ze dne 18.9.2008 na částku 428.040,30 Kč se splatností 18.10.2008,

- č. ze dne 23.9.2008 na částku 1.092.955,- Kč se splatností 23.10.2008,

čímž společnosti TRADECO spol. s r.o. způsobili škodu ve výši 3.399.287,- Kč,

11) v období od 16.6.2008 do 14.10.2008 objednali na základě ústní dohody prostřednictvím společnosti TEREO s.r.o., se sídlem Š., B., pod názvem společnosti MDJ Group s.r.o., jménem které neměli oprávnění vystupovat, služby autodopravce k přepravě masa speciálními chladícími vozy u společnosti NICOTRANS a.s., se sídlem H., Č. B., která autodopravu provedla a vyfakturovala celkem 36 fakturami, z nichž posledních 18 nebylo uhrazeno ani částečně, a to dle původní fakturace tyto:

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 22.9.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 22.9.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 5.950,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 5.950,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 5.950,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 14.10.2008,

- č. ze dne 14.10.2008 na částku 11.900,00 Kč se splatností 14.10.2008,

čímž společnosti NICOTRANS a.s. způsobili škodu ve výši 196.350,00 Kč,

12) v období od 12.9.2009 do 1.10.2009 odebrali na základě ústní dohody vepřové půlky od společnosti U Rytířů, s.r.o., se sídlem S., M., které dodavatel vyfakturoval celkem třemi fakturami, které nebyly ani zčásti uhrazeny, a to:

- č. ze dne 12.9.2008 na částku 565.286,00 Kč se splatností 13.10.2008,

- č. ze dne 24.9.2008 na částku 1.116.689,00 Kč se splatností 27.10.2008,

- č. ze dne 1.10.2008 na částku 1.088.739,00 Kč se splatností 5.11.2008,

čímž společnosti U Rytířů s.r.o. způsobili škodu ve výši 2.770.714,- Kč,

13) v období od 12.8.2008 do 1.10.2008 odebrali na základě ústní dohody vepřové půlky od společnosti J. Š. – JATKA OSOV s.r.o., se sídlem O., které dodavatel vyfakturoval celkem 22 fakturami, z nichž posledních 12 nebylo uhrazeno ani částečně, a to:

- č. ze dne 4.9.2008 na částku 197.211,00 Kč se splatností 4.10.2008,

- č. ze dne 5.9.2008 na částku 241.525,00 Kč se splatností 5.10.2008,

- č. ze dne 8.9.2008 na částku 257.347,00 Kč se splatností 8.10.2008,

- č. ze dne 9.9.2008 na částku 260.231,00 Kč se splatností 9.10.2008,

- č. ze dne 10.9.2008 na částku 245.600,00 Kč se splatností 10.10.2008,

- č. ze dne 12.9.2008 na částku 167.778,00 Kč se splatností 12.10.2008,

- č. ze dne 16.9.2008 na částku 217.692,00 Kč se splatností 16.10.2008,

- č. ze dne 17.9.2008 na částku 249.354,00 Kč se splatností 17.10.2008,

- č. ze dne 18.9.2008 na částku 220.070,00 Kč se splatností 18.10.2008,

- č. ze dne 24.9.2008 na částku 231.516,00 Kč se splatností 24.10.2008,

- č. ze dne 25.9.2008 na částku 243.833,00 Kč se splatností 25.10.2008,

- č. ze dne 1.10.2008 na částku 219.036,00 Kč se splatností 31.10.2008,

čímž společnosti J. Š. - JATKA OSOV s.r.o., způsobili škodu ve výši 2.751.193,- Kč,

14) v období od 21.5.2008 do 23.9.2008 odebrali na základě ústní dohody zboží od společnosti NFI Trading s.r.o., se sídlem P., P., která zboží dodala a vyfakturoval celkem 7 fakturami, z nichž poslední tři nebyly uhrazeny ani částečně, a to:

- č. ze dne 15.9.2008 na částku 591.161,30 Kč se splatností 10.10.2008,

- č. ze dne 15.9.2008 na částku 115.858,70 Kč se splatností 11.10.2008,

- č. ze dne 23.9.2008 na částku 1.058.930,60 Kč se splatností 22.10.2008,

čímž společnosti NFI Trading s.r.o. způsobili škodu ve výši 1.765.951,- Kč,

15) v období od 5.9.2008 do 2.10.2008 odebrali na základě ústní dohody zboží od firmy J. K., Velkoobchod-maloobchod, se sídlem K. v., P., která zboží dodala a vyfakturovala třemi fakturami, z nichž jedna byla uhrazena pouze částečně a zbylé dvě vůbec, a to:

- č. ze dne 5.9.2008 na částku 35.322,00 EURO se splatností 3.10.2008, uhrazeno 23.000,- EURO,

- č. ze dne 21.9.2008 na částku 1.487.314,00 Kč se splatností 21.10.2008,

- č. ze dne 2.10.2008 na částku 2.002.810,00 Kč se splatností 31.10.2008,

čímž J. K., Velkoobchod-maloobchod, způsobili škodu ve výši 3.795.586,- Kč,

16) v období od 11.9.2008 do 30.9.2008 odebrali na základě písemné Kupní smlouvy číslo uzavřené v P. dne 11.9.2008 za TYRE service s.r.o. Ing. I. H. maso od společnosti: ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s., se sídlem N., P., které dodavatel dodal a vyfakturoval dvěma fakturami, z nichž byla uhrazena v den druhé dodávky pouze první faktura, a druhá již ani částečně, a to:

- č. ze dne 30.9.2008 na částku 303.565,90 Kč se splatností 15.10.2008,

čímž společnosti ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s. způsobili škodu ve výši 303.566,- Kč,

a celkem tak jednotlivým dodavatelům způsobili škodu ve výši 63.785.836,- Kč.

Za to byli oba obvinění podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání sedmi let a šesti měsíců, pro jejichž výkon byli podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazeni do věznice s ostrahou. Soud současně podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku uložil obviněnému Ing. I. H. trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, prokuristy a obdobné funkce v obchodních společnostech a družstvech na dobu šesti let.

O odvoláních obou obviněných proti předmětnému rozsudku rozhodl ve druhém stupni Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 3 To 1/2012, jímž podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek u obviněného Ing. I. H. ve výroku o trestu z podnětu jeho odvolání zrušil. Za podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. poté znovu rozhodl tak, že mu při nezměněném výroku o vině podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku uložil trest odnětí svobody v trvání sedmi let a šesti měsíců, pro jehož výkon ho podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou, a dále mu podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu šesti let. Odvolání druhého obviněného J. O. soud podle § 256 tr. ř. zamítl. V ostatním ponechal odvolací soud napadený rozsudek beze změn. Rozsudek nabyl právní moci dne 20. 6. 2012 (§ 139 odst. 1 písm. a/ tr. ř.) a k témuž datu nabyl v nezrušené části právní moci i rozsudek soudu prvního stupně (§ 139 odst. 1 písm. b/ cc/ tr. ř. per analogiam).

Proti shora citovanému rozhodnutí odvolacího soudu podali obvinění Ing. I. H. a J. O. následně dovolání. Oba uplatnili dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Obviněný Ing. I. H. v odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku namítl, že byl neprávem uznán vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 5 písm. a) tr. zákoníku. Uvádí, že toto vadné hmotně právní posouzení skutku se opírá o skutkový stav věci, ze kterého nelze dovodit vinu ve smyslu obžaloby, respektive, že se soudy obou stupňů nedostatečně zabývaly dokazováním ve smyslu subjektivní stránky trestného činu. Nebylo nepochybně prokázáno, že by obviněný jednal zaviněně. Povinností soudu bylo postupovat v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 tr. ř., jež orgánům činným v trestním řízení ukládá povinnost zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro jeho rozhodnutí. Obviněný má za to, že orgány činné v trestním řízení ani oba soudy v předmětné věci skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, nezjistily. Uvedl, že není pravdou, že by, ať už jako jednatel nebo jako zmocněnec společnosti TYRE service, s.r.o., jednal s úmyslem za odebrané zboží nezaplatit. Zdůraznil, že již z dokazování soudu prvního stupně vyplynuly skutečnosti, které minimálně zpochybňují závěry tohoto soudu o úmyslu obviněného. Hájil se tím, že v dané společnosti byl angažován pouze z toho důvodu, že druhý obviněný J. O. nemohl vykonávat činnost statutárního orgánu. Mělo se tak jednat pouze o formální a nikoli faktický stav, neboť to byl i nadále spoluobviněný O., kdo fakticky vše řídil a jako jediný měl přehled o tom, jaké jsou skutečné majetkové poměry společnosti TYRE service, s.r.o. Z žádných důkazů provedených soudem prvního stupně nevyplývá, že by dovolatel v době, kdy objednával zboží či podepisoval rámcové smlouvy, znal finanční stav a majetkové poměry společnosti. Naopak má za to, že důvodné pochybnosti o tom, zda věděl nebo zda vědět měl a mohl, že společnost TYRE service, s.r.o., nebude schopná dostát svým závazkům, přetrvaly.

Dovolatel uvedl, že se jednalo o běžný obchodní závazkový vztah vzniklý mezi společností TYRE service, s.r.o., a společnostmi poškozených a že minimálně on sám měl v úmyslu dostát závazkům ve smyslu „pacta sunt servanda“. Až v průběhu činnosti společnosti se vyskytly okolnosti, pro něž nebyl schopen svým závazkům dostát. Uvedl, že tyto okolnosti však nemohl nijak ovlivnit. V jeho případě nebylo prokázáno naplnění všech zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu, zejména subjektivní stránky trestného činu, tedy úmyslu uvést poškozené v omyl o majetkových poměrech společnosti TYRE service, s.r.o., a v úmyslu za odebrané zboží nezaplatit.

Dále má za to, že soud prvního stupně zcela nedůvodně nevyhověl jeho návrhu na provedení důkazu výslechem bratrů J. a J. B., kteří podle výpovědi svědka J. M. skutečně ovládali jednání společnosti Tullamore, která tím, že nezaplatila společnosti TYRE service, s.r.o. způsobila, že společnost TYRE service, s.r.o. nebyla schopna dostát svým závazkům. Obviněný se domnívá, že tímto výslechem mohlo být prokázáno, že jednání mající znaky trestného činu podvodu se dopustily jiné osoby a nikoliv on. Soud prvního stupně podle jeho názoru rozhodoval na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a tím současně přetrvaly pochybnosti o jeho vině.

Dle mínění dovolatele je navíc velmi tenká hranice mezi rizikem, které je podnikatel nucen při svém rozhodování denně podstupovat a jednáním, ve kterém je možné spatřovat trestný čin. Nad rámec uvedeného poukázal také na to, že si je plně vědom ustálené judikatury Nejvyššího soudu České republiky, zejména rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 482/2002. Nedomáhá se v rámci tohoto řízení revize skutkových zjištění, ale naopak nápravy procesního pochybení soudů obou stupňů, neboť ty se nedostatečně zabývaly otázkou prokázání zavinění a neprokázaly mu nepochybně subjektivní stránku trestného činu spočívající v úmyslu nezaplatit za převzaté zboží.

Proto v závěru svého dovolání navrhl, aby „Nejvyšší soud České republiky vyhověl jeho dovolání a aby z jeho podnětu podle § 265k odst. 1 tr. ř. napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 6. 2012, č. j. 3 To 1/2012 – 2404 v celém rozsahu zrušil, a podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i další rozhodnutí obsahově navazující na citované usnesení“. Dále navrhl, „aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl“.

Obviněný J. O. v odůvodnění svého dovolání obdobně jako spoluobviněný Ing. I. H. namítl, že svým jednáním nenaplnil skutkovou podstatu zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 tr. zákoníku, neboť zločin podvodu je úmyslným trestným činem a provedenými důkazy mu nebylo prokázáno naplnění subjektivní stránky v této formě. Z jeho pohledu navíc nebyla v dané trestní věci naplněna ani objektivní stránka zločinu podvodu. Dovolatel uvedl, že ze skutkových zjištění jednoznačně vyplynulo, že vykonával práci v rámci řádně uzavřené pracovní smlouvy v obchodní společnosti TYRE service, s.r.o., a plnil tak pouze pokyny v rámci plnění pracovních úkolů dle této smlouvy. Z titulu svého postavení v obchodní společnosti neměl a nemohl mít skutečný přehled o ekonomickém stavu společnosti. Taková skutečnost nebyla v celém řízení prokázána. Neměl přístup k účetnictví, nemohl žádným způsobem rozhodovat či zasahovat do finančních transakcí dané společnosti, a proto nemohl uvádět obchodní partnery v omyl. Pakliže plnil své povinnosti vyplývající z pracovního poměru, nelze jeho jednání nazývat trestnou činností. Nebylo mu prokázáno, že by věděl o tom, že jeho zaměstnavatel má v úmyslu nezaplatit dodavatelům společnosti, ani to, že by měl vědomost o finančních tocích v dané společnosti nebo že by nakládal s finančními prostředky v rozporu s pokyny zaměstnavatele. A nebylo mu prokázáno ani to, že by se na páchání trestné činnosti dohodl s druhým spolupachatelem.

Na závěr svého dovolání se obviněný vyjádřil ke skutečnosti, že měl před dodavateli tajit nedostatek finančních prostředků ve společnosti TYRE service, s.r.o. Domnívá se, že není jisté, zda-li v případě, že by skutečně tíživou finanční situaci společnosti znal, byl oprávněn obchodním partnerům svého zaměstnavatele takové informace podávat.

S ohledem na shora uvedené dovolatel navrhl, aby „Nejvyšší soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín, sp. zn.. 61 T 16/2011, ze dne 14. 11. 2011 a rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 3 To 1/2012-2404, ze dne 20. 6. 2012 a sám rozhodl tak, že odsouzeného obžaloby zprostí“.

K podaným dovoláním se v souladu s ustanovením § 265h odst. 2 tr. ř. vyjádřila státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupkyně“).

Ve vztahu k dovolání obviněného Ing. I. H. uvedla, že pokud dovolatel namítl, že z provedeného dokazování před soudem prvního stupně vyplynuly skutečnosti, které minimálně zpochybnily závěry tohoto soudu o jeho úmyslu, a to s poukazem na jeho obhajobu, že ve společnosti TYRE service, s.r.o., byl angažován pouze pro překážku na straně spoluobviněného O., který měl jako jediný přehled o jejich majetkových poměrech, neboť ji ve skutečnosti řídil, pak pouze opakuje svoji stěžejní výhradu, na níž postavil svoji opatřenými skutkovými zjištěními vyvrácenou obhajobu. Z uvedeného zaměření jeho argumentace je zřejmé, že v duchu uplatněného dovolacího důvodu vychází ze zpochybnění právního závěru obou soudů, že jednal v podvodném záměru. Tato zdánlivě kvalifikovaná dovolací námitka se však opírá o skutkový základ, neboť dovolatel se při jejím uplatnění nedržel těch skutkových zjištění, ze kterých soudy při posouzení jeho trestní odpovědnosti vycházely. Naproti tomu se ve smyslu své stabilní obhajoby zabýval zpochybněním těch podstatných okolností výkonu zastávaného statutárního postavení ve společnosti TYRE service, s.r.o., které se pro soudy obou stupňů staly rozhodnými v souvislosti s přijetím právního závěru o jeho úmyslném zavinění.

Dále zmínila, že v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) varianta prvá tr. ř. lze namítat pouze nesprávnou aplikaci hmotného práva, nikoli nesprávnost hodnocení provedených důkazů a tím ani nesprávnost ve vyvozování skutkových závěrů, jež jsou upraveny předpisy trestního práva procesního. Při posuzování oprávněnosti dovolatelova tvrzení o tom, zda existuje označený důvod dovolání, je proto dovolací soud vždy vázán konečnými skutkovými zjištěními, které ve věci soudy prvního a druhého stupně učinily. Případný zásah do skutkových zjištění je obecně možné připustit v určitém rozsahu i v rámci řízení o dovolání, avšak pouze tehdy, existuje-li extrémní nesoulad mezi učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními závěry soudu na straně druhé a současně, je-li toto pochybení předmětem dovolání, což se však v posuzované věci nestalo. Námitkami dovolatele vztahujícími se k otázce úmyslného zavinění se soudy obou stupňů náležitě zabývaly, jak je patrno z odůvodnění jejich rozhodnutí.

Státní zástupkyně také uvedla, že skutková zjištění opatřená ve věci rozhodně nepodporují závěr o důvodnosti postoje obviněného, který vyjádřil své přesvědčení, že mezi společností TYRE service, s.r.o., a jejími obchodními partnery se jednalo o běžné obchodní závazkové vztahy, že on sám měl od počátku v úmyslu dostát svým závazkům v duchu zásady „pacta sunt servanda“ a že teprve v průběhu činnosti této společnosti se objevily okolnosti, pro něž nebyl schopen těmto závazkům dostát. Nelze však sdílet jeho stanovisko, že v rozhodné době v postavení jediného jednatele a společníka obchodní společnosti TYRE service, s.r.o., a po odprodeji části jeho obchodního podílu Ing. F. V., objednával a odebíral jateční produkty od poškozených dodavatelských obchodních společností v úmyslu dostát na tomto podkladě založeným platebním závazkům.

Zjištěné podstatné okolnosti jednání dovolatele, blíže rozvedené v rozhodnutích soudů obou stupňů, jednoznačně vypovídají o tom, že dovolatel prokazatelně znal finanční situaci obchodní společnosti TYRE service, s.r.o., i přesto, že společnost ve skutečnosti ovládal spoluodsouzený J. O. Ten vystupoval toliko v postavení jejího zaměstnance, neboť s ohledem na svoji kriminální minulost se výkonem podnikatelské činnosti nemohl formálně právně zabývat. I přes takovou okolnost navázal obviněný s J. O. spolupráci a v následné součinnosti s ním začal vykonávat tytéž podnikatelské aktivity prostřednictvím (O. zprostředkovaného) nabytí obchodního podílu ve společnosti TYRE service, s.r.o., pod jejíž hlavičkou z titulu svého statutárního postavení nejen objednával a odebíral jateční produkty, ale na svoji výlučnou odpovědnost ve smyslu § 135 odst. 2 Obchodního zákoníku umožnil výkon takové činnosti i jmenovanému spoluodsouzenému. Při svých obchodních kontaktech s poškozenými nemohl vystupovat v reálném přesvědčení, že sjednané závazky dodrží, jestliže si byl vědom výrazných finančních závazků ze svého předchozího podnikání. Přesto poškozeným sliboval blízkou úhradu svých pohledávek, ke které přistupoval pouze účelově ve vidině získání dalších dodávek. Postupně přestal tyto pohledávky zcela hradit a neplnil ani ve speciálně dohodnutých prodloužených lhůtách splatnosti. Posléze navíc začal tento postup aplikovat i na nové, zatím neoklamané dodavatele.

Ve světle výrazné zadluženosti dovolatele mající původ v jeho předchozí podnikatelské činnosti jsou pak dostatečně vypovídající podezřelé okolnosti dodávek uskutečněných koncovému odběrateli, tedy společnosti TYRE service, s.r.o., resp. až soudy obou stupňů zjištěným osobám, které tuto obchodní společnost ovládaly. Tyto dodávky potvrzují, že se dovolatel stal přisouzeným způsobem obchodování vědomým a plně informovaným aktérem podvodných řetězcových obchodů s masem. Přitom mu bylo nade vší pochybnost zřejmé, že úspěšnost takových obchodů byla založena na občasné změně těch odběratelských subjektů, které přebíraly zboží od výchozích dodavatelů, ale i obměně těch osob, které jejich jménem vystupovaly a právě, na jejichž odpovědnost byly uzavírány příslušné obchodní kontrakty. Typickým příkladem takových praktik byla osoba Ing. F. V., který nejdříve odkoupil část obchodního podílu dovolatele a při následném jednání za tento obchodní subjekt propůjčil svoji osobní identitu a z dovolatelova popudu jej ve své evidentní pozici tzv. bílého koně také vybavil plnou mocí k neomezenému jednání za společnost a tedy k jednání v rámci dosavadního režimu obchodování.

Státní zástupkyně uvedla, že zůstává podstatným, že dodavatelsko – odběratelský vztah byl ze strany dovolatele porušen nikoliv tenkou hranicí podnikatelské rizikovosti, jak namítá, ale právě způsobem zakládajícím ve všech rozhodných směrech podmínky jeho trestní odpovědnosti v přisouzeném směru.

S ohledem na výše uvedené navrhla, aby „Nejvyšší soud České republiky o dovolání odsouzeného Ing. I. H. rozhodl tak, že se podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítá“.

Ve vztahu k dovolání obviněného J. O. státní zástupkyně uvedla, že stejně jako prvý dovolatel se ani on nedrží těch zbývajících přisouzených skutkových okolností, za kterých se ve spolupachatelství s ním dopouštěl podvodného jednání páchaného za účelem nejen svého vlastního obohacení. Toto jednání vycházelo ze společně pojatého úmyslu nezaplatit za odebrané zboží oklamaným dodavatelům, před kterými společně s ním tajil skutečnou finanční situaci společnosti TYRE service, s.r.o., zejména nedostatek finančních prostředků na úhradu splatných závazků. Klienty oba obvinění lživě opakovaně ujišťovali o zaplacení pohledávek, přičemž se spoléhali pouze na zisky, které jim měly plynout z následného prodeje. Tím dovolatel uplatnil námitku nedostatku podvodného záměru ze své strany při chybějícím respektu ke všem kompletním skutkovým zjištěním, které se staly podkladem právního závěru o jeho vině. Proto jako v případě prvého dovolatele nemohl ani on založit kvalifikovaný podnět dovolacího přezkumu, a to jak v obecné rovině, tak ani na speciální platformě, kterou je podmíněna judikovaná výjimečnost zásahu do skutkových zjištění v rámci dovolacího řízení a kterou ostatně ani nezmiňuje.

V souvislosti s povahou a vývojem přisouzeného naplňování společného podvodného záměru na pozadí dodavatelsko – odběratelských vztahů i míry zavinění každého z dovolatelů státní zástupkyně odkázala na své vyjádření k dovolání prvého obviněného. Soudy obou stupňů dospěly k závěru, že dovolatel sice byl řadovým zaměstnancem společnosti TYRE service, s.r.o., nicméně s rozhodovací pravomocí, aktivně jednající s prvým dovolatelem, případně sám vystupující při sjednávání objednávek zboží a zejména při tzv. přemlouvání dodavatelů k dalším dodávkám v návaznosti na předchozí nesplněné platební závazky společnosti, když při evidentní znalosti skutečné míry platební způsobilosti se její neexistující bonitu dokonce snažil prokázat falešnou směnkou na částku 100.000,- EURO.

Státní zástupkyně vyjádřila přesvědčení, že za okolností, které byly v rozhodnutích soudů obou stupňů akcentovány, jednal i druhý dovolatel za podmínek § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku v úmyslu přímém a nemůže obstát žádná z jeho skutkových námitek (že neměl přístup k účetnictví, nemohl tajit nedostatek finančních prostředků ve firmě, nemohl žádným způsobem rozhodovat či zasahovat do jejích finančních transakcí), které byly uskutečněným dokazováním vyvráceny.

V návaznosti na výše uvedené navrhla, aby „Nejvyšší soud České republiky rozhodl také o dovolání J. O. tak, že se podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítá“.

Obvinění Ing. I. H. a J. O. jsou podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobami oprávněnými k podání dovolání pro nesprávnost výroků rozhodnutí soudu, které se jich bezprostředně dotýkají. Dovolání byla podána v zákonné dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 265e odst. 1 tr. ř.), prostřednictvím obhájců (§ 265d odst. 2 věta první tr. ř.) a současně splňují formální a obsahové náležitosti předpokládané v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) dále zkoumal, zda v předmětné věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání podle § 265a tr. ř. Shledal, že dovolání Ing. I. H. je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a), h) tr. ř. per analogiam a dovolání J. O. podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř., neboť odvolací soud v jeho případě samostatným výrokem podle § 256 tr. ř. zamítl jeho řádný opravný prostředek proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř., kterým byl uznán vinným a byl mu uložen trest.

Poněvadž dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., bylo dále zapotřebí posoudit, zda konkrétní důvody, o které obvinění dovolání opírají, lze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., na který je v dovoláních odkazováno. Toto zjištění má zásadní význam z hlediska splnění podmínek pro provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (srov. § 265i odst. 1, odst. 3 tr. ř.).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. To znamená, že s poukazem na uvedený dovolací důvod se není možné domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Soudy zjištěný skutkový stav věci, kterým je dovolací soud vázán, je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu proto nelze hodnotit správnost a úplnost skutkového stavu ve smyslu § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. Dovolací soud přitom musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku a rozveden v jeho odůvodnění, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3 tr. ř., § 263 odst. 6, odst. 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by (taxativně) velmi úzké vymezení dovolacích důvodů (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03).

Takový závěr učinil Nejvyšší soud při znalosti právního názoru vyjádřeného v konstantní judikatuře Ústavního soudu, podle nějž - s ohledem na právo obviněného na spravedlivý proces - je nutno o relevanci námitek proti skutkovým zjištěním uvažovat i v dovolacím řízení v těch případech, kdy je dán extrémní rozpor mezi skutkovým stavem věci v soudy dovozené podobě a provedenými důkazy ( k tomu např. nálezy Ústavního soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 4/04 nebo sp. zn. III. ÚS 3136/09). Extrémní rozpor je ovšem dán tehdy, jestliže zásadní skutková zjištění v rozhodnutí zcela chybí vzhledem k absenci příslušných důkazů, nebo zjevně nemají žádnou vazbu na soudem deklarovaný obsah provedeného dokazování, či jsou dokonce opakem toho, co bylo skutečným obsahem dokazování.

V posuzované věci však soudy obou stupňů komplexně, logicky a přesvědčivě zhodnotily provedené důkazy v souladu s jejich obsahem a zdůvodnily, proč je možno skutková zjištění spolehlivě opřít o řetěz důkazů vylučující závěr jiný.

Dovolací námitky obou obviněných v zásadě opakovaly argumentaci odvolací, se kterou se beze zbytku vypořádal Vrchní soud. Nejvyšší soud pak pouze zdůrazňuje, že obvinění se částečně usvědčili z podvodného úmyslu sami, když připustili, že závazky vůči dodavatelům hrazeny nejsou pro nedostatek finančních prostředků. Oba se jednoznačně aktivně podíleli stejnou měrou na uvádění svých obchodních partnerů v omyl, když ti vstupovali do závazkových vztahů v dobré víře, že se jim dostane příslušného protiplnění. Soudy obou stupňů přesně popsaly role obou dovolatelů při přisouzené činnosti, která za zjištěných okolností vylučovala nevědomost jednoho či druhého o nemožnosti plateb věřitelům. V neposlední řadě je nutno připomenout, že oba obvinění se uchýlili k praktikám typickým pro nekalé záměry v podnikatelské činnosti, totiž formálnímu převádění obchodních podílů na naprosto nezúčastněné nesolventní osoby (tzv. bílé koně), vykazování se nekrytou směnkou neexistujícího výstavce, snaze o naprosté zneprůhlednění peněžních toků, snaze o nemožnost účetního dohledání pohybu zboží, apod. Při zjištění takového konání jsou pochopitelně zcela liché poukazy na tenkou hranici podnikatelského rizika a trestné činnosti.

Dovolací námitky obou obviněných spočívaly výlučně na zpochybnění skutkových zjištění soudů obou stupňů, polemice s hodnotícími závěry s tím, že skutková podstata trestného činu nebyla naplněna co do subjektivní stránky. Zdánlivě právně relevantní námitka se tedy odvozovala z údajných vad skutkových zjištění, nebyl respektován soudy nalezený skutkový stav věci. Podaná dovolání se proto zjevně míjela s deklarovaným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Poněvadž ve věci obviněných Ing. I. H. a J. O. dospěl k závěru, že dovolání nebyla podána z důvodů stanovených zákonem, rozhodl v souladu s § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. o jejich odmítnutí, aniž by napadené rozhodnutí věcně přezkoumával podle kritérií uvedených v ustanovení § 265i odst. 3 tr. ř. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání, aniž by k tomu postupu zákon vyžadoval souhlasu stran (srov. § 265r odst. 1 písm. c/ tr. ř.).

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 28. listopadu 2012

Předseda senátu

JUDr. Eduard Teschler

Vypracoval

JUDr. Pavel Šilhavecký

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru