Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 1127/2004Usnesení NS ze dne 15.03.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:3.TDO.1127.2004.2

přidejte vlastní popisek

3 Tdo 1127/2004 – I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 15. března 2005 dovolání obviněných Ing. J. A. (nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v K.) a Ing. arch. V. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 To 45/2004 ze dne 25. 5. 2004, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 8/2001, a rozhodl takto:

Podle § 265l odst. 4 trestního řádu se obviněný Ing. J. A. bere do vazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 1 T 8/2001 ze dne 25. 2. 2004 jako soudem prvostupňovým byli obvinění Ing. arch. V. K. a Ing. J. A. uznáni vinnými jednak přípravou trestného činu podvodu podle § 7 odst. 1 k § 250 odst. 1, odst. 4 trestního zákona (dále jen tr. zák.), ve znění zákona č. 65/1994 Sb. (úplné znění zákona), jednak obviněný Ing. arch. V. K. sám přípravou trestného činu úvěrového podvodu podle § 7 odst. 1 k § 250b odst. 1, odst. 5 tr. zák., ve znění zákona č. 265/2001 Sb. Za uvedené trestné činy byli odsouzeni obviněný Ing. arch. V. K. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) roků nepodmíněně, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, obviněný Ing. J. A. k trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let nepodmíněně, pro jehož výkon byl zařazen rovněž do věznice s ostrahou.

V předmětné věci podali odvolání pouze oba jmenovaní obvinění. Rozhodl o něm Vrchní soud v Olomouci pod sp. zn. 2 To 45/2004 dne 25. 5. 2004 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), písm. d) trestního řádu (dále jen tr. ř.) napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněné Ing. arch. V. K. a Ing. J. A. uznal vinnými jednak přípravou trestného činu podvodu podle § 7 odst. 1 k § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. ve znění zákona č. 265/2001 Sb., spáchanou ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., jednak obviněného Ing. arch. V. K. samotného přípravou trestného činu úvěrového podvodu podle § 7 odst. 1 k § 250b odst. 1, odst. 5 tr. zák., ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

Za uvedené trestné činy byli odsouzeni obviněný Ing. arch. V. K. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) roků nepodmíněně, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, obviněný Ing. J. A. k trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let nepodmíněně, pro jehož výkon byl zařazen rovněž do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podali obvinění dovolání (dále jen dovolatel J. A., dovolatel V. K.), o kterém Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) rozhodl usnesením sp. zn. 3 Tdo 1127/2004 ze dne 15. 3. 2005 tak, že podle § 265k odst. 1 a § 265l odst. 1 tr. ř. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 To 45/2004 ze dne 25. 5. 2004 zrušil. Současně zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Vrchnímu soudu v Olomouci potom přikázal, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.

Citovaným usnesením Nejvyšší soud takto zrušil celý výrok o trestu obsažený v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 To 45/2004 ze dne 25. 5. 2004, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 1 T 8/2001 ze dne 25. 2. 2004, na jehož základě obviněný Ing. J. A. vykonává v současné době tímto rozsudkem jemu uložený nepodmíněný trest odnětí svobody, jak Nejvyšší soud zjistil.

V souvislosti s touto skutečností nezbylo Nejvyššímu soudu, než podle ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout o jeho vazbě, protože dovolatel J. A. vykonává trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k jeho dovolání výrok o tomto trestu zrušil.

Dovolatel V. K., se v současné době nenachází ani ve výkonu trestu odnětí svobody, ani ve výkonu vazby, jak Nejvyšší soud rovněž příslušným dotazem zjistil.

Jmenovaný dovolatel J. A. byl odsouzen za svůj trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Vzhledem k jeho konkrétní výměře, jak je uvedena výše, lze konstatovat, že se jedná již v daném případě o trest vysoký. Nic na tom nemění ani úvahy Nejvyššího soudu z hlediska důvodů, které jej vedly k tomu, že citované rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci zrušil, protože teprve dále vedeným dokazováním bude znovu posuzována jeho případná míra viny a na ni navazující úvahy o případném trestu a jeho výši. S ohledem na uvedené se tak jeví důvodnou obava, že by se dovolatel mohl dalšímu trestnímu stíhání způsobem uvedeným v § 67 písm. a) tr. ř. vyhýbat. V této souvislosti nelze ani přehlédnout, že v současně době je dovolatel trestně stíhán pro další trestnou činnost obdobného charakteru a to rovněž pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. v řízení vedeném před Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 10 T 3/2003, jak rovněž příslušným dotazem Nejvyšší soud zjistil. Proto nezbylo než s ohledem na uvedené Nejvyššímu soudu rozhodnout tak, že se obviněný J. A. ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. bere do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. března 2005

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Jurka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru