Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 80/2001Usnesení NS ze dne 20.03.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.ND.80.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 80/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Josefa Hendrycha a soudců JUDr. Jindřicha Fastnera a JUDr. Eduarda Teschlera ve věci žalobce PhDr. M. K., zastoupeného JUDr. P. F., proti žalovanému M. hl. m. P., p. ú., o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 1999, zn. PÚ 300/98 takto:

Určuje se, že opravný prostředek projedná a rozhodne o něm Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze předložil shora uvedenou věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne o ní. Podle části dvanácté, hlavy I. bodu 2. zák. č. 30/2000 Sb. se v řízeních zahájených před nabytím účinnosti tohoto zákona posuzuje místní příslušnost podle dosavadních předpisů.

Podle ustanovení § 246 odst. 1 o. s. ř. je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušný krajský soud. Podle § 246a odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 1. 1. 2001, byl v tomto řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu byl obecný soud navrhovatele, tedy soud, v jehož obvodu měla fyzická osoba bydliště nebo kde se zdržovala (§ 85 odst. 1 o. s. ř.). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ze spisu o této věci je zřejmé, že žalobce bydlí a zdržuje se v P., takže nemá na území České republiky obecný soud a podmínky místní příslušnosti tedy v jeho případě, podle znění občanského soudního řádu účinného do 1. 1. 2001, chyběly.

Pravomoc českých soudů k rozhodnutí v této věci vyplývá z ustanovení § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 1999, č. j. PÚ 300/98, je příslušný Městský soud v Praze, neboť v jeho obvodu je sídlo správního orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, když takto určená místní příslušnost soudu odpovídá i zákonné úpravě § 246a odst. 1 o. s. ř. účinné od 1. 1. t. r.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. března 2001

Předseda senátu

Mgr. Josef Hendrych

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru