Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 44/2001Usnesení NS ze dne 07.02.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.ND.44.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 44/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl podle § 12 odst. 3 o. s. ř. v právní věci žalobce ZTS K., a. s., , zastoupeného JUDr. V. K., advokátem, proti žalovanému A., s. r. o., o určení neplatnosti kupní smlouvy, určení vlastnictví k nemovitostem a vydání nemovitostí, dosud vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7 C 281/96, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Podle přechodných ustanovení zákona č. 30/2000 Sb., Hlava I, čl. 4 bylo o návrhu na přikázání věci jinému soudu téhož stupně, podaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodováno podle dosavadních právních předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. února 2001

Předseda senátu

JUDr. Eduard Teschler

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru