Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 4/2001Usnesení NS ze dne 30.01.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.ND.4.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 4/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Fastnera a soudců Mgr. Josefa Hendrycha a JUDr. Eduarda Teschlera ve věci žalobce P. H. U., zastoupeného JUDr. V. J., advokátem, proti žalovanému OÚ v L. - pozemkovému úřadu, se sídlem v L., P. N. 2380, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2000, č. j. 638/2000-R/4754/96/Rob, takto:

Určuje se, že opravný prostředek projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem předložil shora uvedenou věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne o ní, když návrh byl podán ještě v r. 2000 a podle části dvanácté, hlavy I. bodu 2. zák. č. 30/2000 Sb. se v řízeních zahájených před nabytím účinnosti tohoto zákona posuzuje místní příslušnost podle dosavadních předpisů.

Podle ustanovení § 246 odst. 1 o. s. ř. je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušný krajský soud. Podle § 246 a odst. 2 o. s. ř. , ve znění účinném do 1. 1. 32001, byl v tomto řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu byl obecný soud navrhovatele, tedy soud, v jehož obvodu měla fyzická osoba bydliště nebo kde se zdržovala (§ 85 odst. 1 o. s. ř.). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ze spisu o této věci je zřejmé, že žalobce bydlí a zdržuje se ve Spolkové republice Německo, takže nemá na území České republiky obecný soud a podmínky místní příslušnosti tedy v jeho případě, podle znění občanského soudního řádu účinného do 1. 1. 2001, chyběly.

Pravomoc českých soudů k rozhodnutí v této věci vyplývá z ustanovení § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2000, č. j. 638/2000-R/4754/96/Rob, je Krajský soud v Ústí nad Labem, neboť v jeho obvodu je sídlo správního orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, když takto určená místní příslušnost soudu odpovídá i zákonné úpravě § 246a odst. 1 o. s. ř. účinné od 1. 1. t. r.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Fastner

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru