Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 111/2001Usnesení NS ze dne 09.05.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.ND.111.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 111/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 2. května 2001 v trestní věci obžalovaného R. P. , stíhaného pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 5 T 51/2001, o návrhu tohoto soudu na odnětí a přikázání věci, takto:

Podle § 25 tr. řádu se věc odnímá Okresnímu soudu v Chebu a přikazuje se Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupce v Chebu podal dne 26. 3. 2001 u tamního okresního soudu na obviněného R. P., obžalobu sp. zn. 1 Zt 270/2000 pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 16. dubna 2000 kolem 01.00 hodin v hotelu Z. ve F. L., okr. Ch., poté co byl vpuštěn recepční hotelu Z. B. za účelem zakoupení si nealkoholického nápoje, tuto po chvíli fyzicky napadl tak, že ji uchopil rukou za krk a druhou jí přiložil ke krku kuchyňský nůž se zahnutou čepelí o délce asi 25 cm, poškozenou povalil na zem, znovu zvedl za krk a odvláčel do recepce, kdy poškozená neustále křičela, zde ji obviněný porazil na zem, klečel na ní, držel ji za krk a k tomuto jí přikládal nůž a křičel, že chce peníze, kdy mu poškozená vysvětlovala, že tyto nemá a poté krátce ztratila vědomí a obviněný byl vyrušen přibíhajícími zaměstnanci hotelu, kteří slyšeli křik poškozené a obviněnému se tak nepodařilo nic odcizit a poškozená při jeho útoku utrpěla otřes mozku prvního stupně, odřeninu na pravé tváři, krku, pohmožděniny horní části hrudníku, řeznou ranku na pravé ruce a podlitinu parietální oblasti hlavy a byla hospitalizována tři dny k pozorování a byla v pracovní neschopnosti od 16. 4. do 1. 6. 2000.

Předsedkyně senátu Okresního soudu v Chebu předložila dne 26. 4. 2001 věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby byla odňata tomuto soudu a přikázána Městskému soudu v Brně. Svůj návrh odůvodnila tím, že v současné době se vede vazebně u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 38/2001 trestní stíhání proti obviněnému R. P. pro dvojnásobný trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona a pro trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákona, přičemž skutků se měl dopustit v Brně dne 27. 4. 2000 a dne 1. 5. 2000, přičemž obvinění bylo ve věci sp. zn. 5 T 51/2001 Okresního soudu v Chebu sděleno dne 25. 8. 2000 a ve věci 1 T 38/2001 Městského soudu v Brně dne 1. 5. 2000 a 30. 5. 2000. Má proto za to, že se jedná u obviněného o pokračující trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona a přichází do úvahy postup podle § 23 odst. 3 tr. zákona.

Podle § 25 tr. řádu může být z důležitých důvodů věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně.

Nejvyšší soud návrh na odnětí a přikázání věci přezkoumal a shledal, že je důvodný. Správně je poukazováno na způsob provedení jednotlivých skutků, jednotící záměr získat finanční prostředky k obživě, když obviněný je občanem Slovenské republiky a na území ČR nikde nepracoval a konečně i na časovou posloupnost jeho jednání. Tyto skutečnosti důvodně vedou k závěru, že může jít o pokračující trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona a bude proto vhodné, aby celé zažalované jednání obviněného projednal jeden soud.

Nejvyšší soud České republiky proto vyhověl návrhu Okresního soudu v Chebu a podle § 25 tr. řádu odňal věc obviněného R. P. tomuto soudu a přikázal ji k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2001

Předseda senátu

Mgr. Josef Hendrych

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru