Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 965/2003Usnesení NS ze dne 23.03.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.965.2003.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 965/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně F.S. s.r.o., zastoupené, advokátkou, proti žalované F. H. spol. s r.o., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 98.738,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 23 Cm 531/97, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. dubna 2003, č.j. 2 Cmo 190/2002-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.905,- Kč, k rukám její zástupkyně, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. dubna 2003, č.j. 2 Cmo 190/2002-58, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. dubna 2002, č.j. 23 Cm 531/97-38, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce - s ohledem na závěry formulované v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2001, sp. zn. 20 Cdo 2056/2000, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2001, pod číslem 124, a v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23. listopadu 1993, sp. zn. 2 Cdo 90/93, publikovaném v Bulletinu Vrchního soudu v Praze č. 2/94, pod číslem 22 - zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř. ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Jelikož dovolání žalované bylo odmítnuto, vzniklo žalobkyni právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalobkyně pak sestávají z paušální odměny advokáta za řízení v jednom stupni v částce 4.830,- Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. a z náhrady paušálních výdajů v částce 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 23. března 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru