Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 905/2003Usnesení NS ze dne 23.10.2003Náklady řízení. Sazba odměny advokáta za řízení v jednom stupni. Spor o určení pravosti pohledávky.

HeslaKonkurs
Náklady řízení
KategorieA
Publikováno38/2006 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.905.2003.1
Dotčené předpisy

§ 146 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 8 odst. 2 písm. b/...

více

přidejte vlastní popisek

29 Odo 905/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně O. L., spol. s r. o., zastoupené, advokátem, proti žalovanému JUDr. A. J., jako správci konkursní podstaty úpadce C., akciové společnosti v likvidaci, zastoupenému, advokátem, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Cm 66/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2003, č. j. 13 Cmo 218/2002-61, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.625,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

Se zřetelem k závěrům vysloveným v rozsudku Nejvyššího soudu uveřejněném pod číslem 44/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v usnesení Nejvyššího soudu uveřejněném pod číslem 37/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, z nichž plyne, že dovoláním napadené rozhodnutí nemá po právní stránce zásadní význam, neobsahuje toto usnesení – podle ustanovení § 243c odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c/ občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen o. s. ř.“) – odůvodnění výroku o odmítnutí dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. odůvodněn tím, že dovolání žalobkyně bylo odmítnuto; tím žalovanému vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, jež v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení.

Sazba odměny za dovolací řízení (řízení v jednom stupni) o žalobě o určení pravosti pohledávky podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, k jejímuž projednání v prvním stupni je věcně příslušný krajský soud, se pak určuje podle § 8 písm. b/, ve spojení s § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., částkou 3.100,-Kč. Takto určená sazba se podle § 18 odst. 1 vyhlášky snižuje o 50%, tj. na částku 1.550,- Kč, jelikož advokát žalovaného učinil v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k dovolání). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75,- Kč, tak dovolací soud přiznal žalovanému k tíži dovolatelky celkem 1.625,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 23. října 2003

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru