Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 684/2001Usnesení NS ze dne 30.03.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.684.2001.1
Dotčené předpisy

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 684/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně M. S. C., s. r. o., zastoupené, advokátem, proti žalovanému JUDr. R. P., o zaplacení částky 304.471,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 31/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. června 2001, čj. 6 Co 941/2001-228, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 15.150,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2001, usnesení neobsahuje odůvodnění výroku o odmítnutí dovolání.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání bylo odmítnuto, takže žalovanému vznikla povinnost hradit žalobkyni její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalobkyni sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 15.000,- Kč, podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 15 vyhl. č. 484/2000 Sb. a z paušální náhrady 150,- Kč za dva úkony právní služby (vyjádření k dovolání a k jeho doplnění) podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. a činí celkem 15.150,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 30. března 2002

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru