Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 674/2002Usnesení NS ze dne 18.12.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.674.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 674/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce Ing. T. K., zastoupeného, advokátem, proti žalované Z. V., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 27.483,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 260/94, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2002, č.j. 53 Co 603/2001-193, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.232,50 Kč k rukám, advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) ve spojení s § 237 odst. 1, písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2001 usnesení o odmítnutí odvolání nemusí být odůvodněno.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a žalované (dovolatelce), byla uložena povinnost zaplatit žalobci účelně vynaložené náklady za jeho zastupování advokátem v dovolacím řízení, vypočtené podle vyhlášky č. 484/2000Sb., ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. (dále jen „vyhláška“).

Podle § 10 odst. 3 vyhlášky ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Podle § 3 odst. 1, bodu 5. vyhlášky činí sazba odměny ve věci, v níž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky 6.000,- Kč a 15% z částky převyšující 10.000,- Kč, což představuje v daném případě 8.630,- Kč [6.000,- Kč plus 15% z částky 17.483,- Kč, po zaokrouhlení na celé desetikoruny nahoru (§ 16 odst. 2 vyhlášky)]. Jelikož Nejvyšší soud dovolání odmítl, tvoří sazbu odměny v dovolacím řízení 50% sazby výše uvedené (srov. § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky), tj. 4.315,- Kč. V dovolacím řízení pak učinil advokát pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k dovolání), v důsledku čehož soud sazbu odměny snížil o 50% (srov. § 18 odst. 1 vyhlášky) na konečných 2.157,50 Kč. Spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 75,- Kč, příslušející zástupci žalobce dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy soud přiznal žalobci k tíži žalované 2.232,50 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 18. prosince 2002

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru