Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 632/2001Usnesení NS ze dne 26.03.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.632.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

29 Odo 632/2001-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. D., a.s., proti žalovanému F. n. m. Č. r., o zaplacení částky 152,781.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cm 39/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. května 2001, čj. 7 Cmo 178/2001-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze podáním ze dne 9.10.2001, došlým Městskému soudu v Praze dne 17.10.2001, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4, věty druhé, občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001 - dále též jen „o. s. ř.“ (srov. bod 17., hlavu první, část dvanáctou, zákona č. 30/2000 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. března 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru