Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 55/2002Usnesení NS ze dne 21.08.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.55.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce J. R., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému P. D., zastoupenému, advokátem, o zaplacení částky 96.473,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 7 C 223/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. září 2001, čj. 18 Co 195/2001-163, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.727,50 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho právního zástupce.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 243c odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001, neobsahuje toto usnesení odůvodnění co do výroku o odmítnutí dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobcovo dovolání bylo odmítnuto. Žalovanému tak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalovaného sestávají z odměny advokáta ve výši 3.652,50 Kč (výše odměny je určena podle ustanovení § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bodu 5., § 18 odst. 1 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 484/2000 Sb. z částky 67.356,50 Kč s příslušenstvím) a jedné náhrady paušálních výdajů po 75,- Kč (dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.), celkem tedy 3.727,50 Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 21. srpna 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v.r .

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru