Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 522/2002Usnesení NS ze dne 17.12.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.522.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 522/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Vosečka v právní věci žalobkyně M. V., zastoupené, advokátkou, proti žalovanému Z. d. B., zastoupenému, advokátkou, o vypořádání majetkového podílu ve výši 48.240,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 10 C 52/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. prosince 2001, čj. 21 Co 481/2001-44, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.010,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její právní zástupkyně.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 243c odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001, neobsahuje toto usnesení odůvodnění co do výroku o odmítnutí dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto. Žalobkyni tak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalobkyně sestávají z odměny advokáta ve výši 2.935,- Kč (výše odměny je určena podle ustanovení § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bodu 5., § 18 odst. 1 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 484/2000 Sb.) a jedné náhrady paušálních výdajů po 75,- Kč (dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.), celkem tedy 3.010,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 17. prosince 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru