Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 441/2001Usnesení NS ze dne 04.02.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.441.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 441/2001-94

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) P. K. a B) D. K., proti žalovanému S. b. d. Z. M., o neplatnost rozhodnutí o vyloučení z družstva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 68/93, o dovolání obou žalobců proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. listopadu 1998, čj. 7 Cmo 599/98-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Oba žalobci podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze podáním ze dne 20.6.2001, došlým soudu dne 22.6.2001, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4, věty druhé, občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001 - dále též jen „o. s. ř.“ (srov. bod 17., hlavu první, část dvanáctou, zákona č. 30/2000 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobci, kteří z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemají na náhradu těchto nákladů právo a žalovanému v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 4. února 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru