Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 440/2003Usnesení NS ze dne 08.01.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.440.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 440/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela ve věci žalobce L. G., proti žalovanému Ing. V. K., jako správci konkursní podstaty úpadce D. J. Č., o neplatnost usnesení mimořádné schůze představenstva a neplatnost právních úkonů, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec pod sp. zn. 38 Cm 21/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. října 2002, č.j. 14 Cmo 183/2002-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze napadeným usnesením zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec ze dne 29. 5. 2002, čj. 38 Cm 21/2001-30, v rozsahu, ve kterém soud prvního stupně odmítl žalobu na prohlášení neplatnosti usnesení mimořádné schůze představenstva D. J. Č. ze dne 21. 10. 1998 a ve kterém soud prvního stupně rozhodl o nákladech řízení. Ve zbytku pak odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit. Bez splnění této podmínky však nelze o dovolání meritorně rozhodnout (§ 104 odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

Dovolací soud proto žalobce usnesením ze dne 4.9.2003 vyzval, aby do 10 dnů od doručení výzvy nedostatek podmínky povinného zastoupení odstranil.

Podáním ze dne 26.9.2003 dovolatel požádal soud o prodloužení lhůty stanovené ve výše uvedeném usnesení do 31.10.2003. Nejvyšší soud lhůtu k odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 9.10.2003 prodloužil do 15.11.2003 a následně usnesením ze dne 26. 11. 2003 do 31. 12. 2003.

Nedostatek povinného zastoupení však dovolatel neodstranil ani v prodloužené lhůtě.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nedostatek podmínky řízení odstranit, ač soud učinil vhodná opatření k jeho odstranění, Nejvyšší soud v souladu s ustanoveními § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. ledna 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru